gemeente Landsmeer | Toegankelijkheid

Artikel Toegankelijkheid

Digitoegankelijkheid
De gemeente Landsmeer wil graag dat iedereen toegang heeft tot haar digitale informatie. Dat betekent dat onze website(s) gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen alle informatie op onze website goed kan gebruiken. Daarom besteden wij aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Status digitale toegankelijkheid

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 11-05-2023

Status: D - website voldoet (nog) niet

De gemeente Landsmeer is bezig om maatregelen te nemen op het gebied van toegankelijkheid. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe website en deze website wordt getoetst op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen.

Hoe gaan wij werken aan toegankelijkheid?

Voor verbetering in onze digitale toegankelijkheid ondernemen wij het volgende:
• Onze redacteuren schrijven begrijpelijke teksten en toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
• Onderzoek: we gaan onze website(s) door onafhankelijke deskundigen laten toetsen op toegankelijkheid.
• Afweging bij aanschaf/verlenging: Toegankelijkheid is een voorwaarde bij de ontwikkeling van nieuwe websites en bij verlenging van bestaande contracten.

Extra toelichting

Vanuit de leverancier GemeenteOplossingen zijn er diverse tools geïnstalleerd om te toetsen op de webrichtlijnen. Op de website landsmeer.nl is tevens de tool geïnstalleerd om de site toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Nog niet alle onderdelen zijn toegankelijk, maar we werken aan het toegankelijk maken daarvan.

Problemen?

Ondervindt u ondanks de maatregelen die wij genomen hebben een toegankelijkheidsprobleem, laat het ons weten. Geef uw melding door aan de webredactie:

• e-mail: communicatie@landsmeer.nl