gemeente Landsmeer | Rampenbestrijding in Landsmeer

Artikel Rampenbestrijding in Landsmeer

De gemeente Landsmeer heeft er voor gekozen om rampenbestrijding in regionaal verband op te pakken. De gemeente Landsmeer heeft samen met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland regionale beleids- en deelplannen ontwikkeld. De burgemeester heeft de leiding en het opperbevel tijdens een calamiteit. Een ieder die in de rampenbestrijding werkzaam is, is aan haar ondergeschikt. Kijk ook op www.crisis.nl voor meer informatie.