gemeente Landsmeer | Bestuurlijke toekomst

Artikel Bestuurlijke toekomst

Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeente Landsmeer sinds een aantal jaren de mogelijkheden onderzoekt om te fuseren met omliggende gemeenten. Op deze pagina vindt u alle informatie over die bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

April 2023

Het college heeft gesprekken gevoerd met de colleges van de gemeenten Oostzaan, Waterland en WOrmerland. Op 18 april heeft de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief ontvangen. Deze vindt u op de site van de gemeenteraad. (zoek op bestuurlijke toekomst)

Februari 2023

In november 2022 hebben er 4 bewonersbijeenkomsten plaats gevonden waar ongeveer 200 inwoners zijn geweest. Daarnaast is de enquête door ruim 400 mensen ingevuld. Op 16 februari zijn de kernkwaliteiten besproken tijdens de commissievergadering en op 23 februari definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder vindt u het rapport waarin de belangrijkste punten van aandacht zijn meegenomen en de definitief vastgestelde kernkwaliteitennotitie.

 

Meer informatie over de bestuurlijke toekomst

 
- Fusiebesluit
- Raadsvergadering 10 maart 2022 - vaststelling concept kernkwaliteitendocument
- Toekomstvisie Landsmeer 2025