gemeente Landsmeer | Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit

Artikel Toekomstvisie Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit

Gemeenteraad Landsmeer stelt Toekomstvisie Landsmeer vast

De gemeenteraad van Landsmeer heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2013 unaniem de Toekomstvisie Landsmeer 2025 vastgesteld. Door de gemeenteraad was een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een titel. Voordat de raad in gesprek ging over het visiedocument, maakte burgemeester Nienhuis de winnende titel bekend: ‘Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit’ . Voormalig Burgemeester Astrid Nienhuis sprak van een historisch moment voor Landsmeer nadat de raad de Toekomstvisie had vastgesteld.

Vervolgtraject

Na het vaststellen van de Toekomstvisie besprak de gemeenteraad het vervolgtraject. In dit traject zullen diverse keuzes gemaakt worden, waar de bestuurlijke toekomst van Landsmeer een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Landsmeer wordt als kleine zelfstandige gemeente steeds kwetsbaarder en er zal volgens de gemeenteraad snel gezocht moeten worden naar strategische samenwerking of mogelijke fusie met een andere gemeente. Op 18 november 2013 is de eerste stap daarin gezet met een bijeenkomst in het gemeentehuis waar inwoners in gesprek gingen met de (loco) burgemeesters van de negen buurgemeenten uit de regio over de toekomst van Landsmeer.

Naast bestuurlijke samenwerking gaat de gemeente Landsmeer aan de slag om ‘onder de paraplu van de Toekomstvisie’ een visie voor diverse thema’s die in de toekomstvisie zijn benoemd uit te werken. Ook in deze trajecten speelt de input van de inwoners een belangrijke rol.

De toekomst van onze gemeente in 2025 

Wat is uw kijk op de gemeente Landsmeer in 2025? Hoe denkt ú dat we in 2025 wonen, leven en werken in onze gemeente? Wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur?  De raad wil graag van u weten hoe u als burger de toekomst van onze gemeente ziet.

Aan de hand van de toekomstvisie gaan we samen bepalen hoe de gemeente Landsmeer er in 2025 uitziet. Wat voor gemeente is de gemeente Landsmeer in 2025? Wat voor mensen wonen hier, welke normen en waarden vinden zij belangrijk en wat voor beeld willen zij dat Landsmeer dan uitstraalt? Dit zijn belangrijke en actuele vragen bij het nemen van beslissingen waar de gemeente Landsmeer nu voor staat. De gemeente is daarom gestart daarom met het traject ´Toekomstvisie Landsmeer 2025’. 

Voormalig Burgemeester Astrid Nienhuis legt uit hoe de gemeente deze visie gaat ontwikkelen.