gemeente Landsmeer | Bestuurlijke Toekomst 2013-2018

Artikel Bestuurlijke Toekomst 2013-2018

Informatie- en luisterbijeenkomsten over bestuurlijke fusie gemeente Landsmeer

Eind 2018 neemt de gemeenteraad het besluit over de bestuurlijke fusie van de gemeente Landsmeer met andere groene gemeenten.Voordat dat besluit wordt genomen, wil de gemeente u informeren over de stand van zaken en hoort graag van u wat u aantrekkelijk en bijzonder vindt aan Landsmeer. Daarom worden informatie- en luistergesprekken georganiseerd in de drie kernen: één in Purmerland, één in Den Ilp en één in Landsmeer. Iedereen is van harte welkom.

Wanneer zijn de informatie- en luistergesprekken?

-              maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in Purmerland, Verslag;

-              dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton Heyboer zaal) in Landsmeer, Verslag

-              woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in Den Ilp, Verslag.

 Hieronder vindt u alle informatie (in de tijd)  over de Bestuurlijke Toekomst van de gemeente.

Tijdlijn Bestuurlijke Toekomst inclusief verwijzingen naar alle documenten


2013
De gemeenteraad heeft de Toekomstvisie 2025 vastgesteld: Ruimte voor kwaliteit.
Inwoners hebben via een enquête aangegeven welke thema's voor hen belangrijk zijn als het gaat over de toekomst van Landsmeer.


2014
De gemeente heeft diverse onderzoeken gedaan naar de bestuurlijke toekomst. Er is een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Inwoners hebben in wijkgesprekken over de toekomst van de gemeente gesproken. Het college maakte een rondje langs de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en de gemeente Amsterdam om hun visie op de toekomst van de regio Zaanstreek-Waterland te horen. In opdracht van Purmerend en Zaanstad heeft de heer Bandell dit ook gedaan. Zijn conclusies zijn verwerkt in het rapport: Natuurlijke verbindingen. Het rapport werd niet onderschreven door de gemeenteraad van Landsmeer.

Bestuurskrachtonderzoek gemeente Landsmeer 

Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer.’

Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer, publieksversie

Procesbeschrijving bestuurlijke toekomst fase I

Wijkgesprekken gemeenteraad september 2014

Rapport Bandell - Natuurlijke verbindingen


2015
De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een debat op 22 januari 2015 besloten dat Landsmeer niet zelfstandig verder kan op de huidige manier en dat gekeken moet worden naar samenwerking of fusie. Het aantal toekomstscenario's is toen teruggebracht tot twee:

een samenwerking of fusie met Amsterdam, of: een samenwerking of fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland.

De genoemde gemeenten zijn met elkaar vergeleken in een SWOT(-analyse). De uitkomst hiervan is besproken in vervolgwijkgesprekken. Vervolgens is een burgerenquête gehouden onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad een wilsbesluit genomen: Landsmeer wil een ambtelijke fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Dit besluit was in lijn met de uitkomst van de burgerenquête. Het college kreeg opdracht om dit scenario te realiseren.

Discussiestuk tbv oordeelsvormende sessie gemeenteraad 22-01-2015

Procesvoorstel 'Orientatie op de bestuurlijke toekomst van Landsmeer fase II

Pre-advies College Landsmeer aan de gemeenteraad

SWOT overzichtskaart 2015

SWOT themakaarten 2015

SWOT oplegger 2015

Burgerenquête Bestuurlijke Toekomst 

Burgerenquête Bestuurlijke Toekomst folder voor inwoners

Raadsvoorstel Wilsbesluit

Wilsbesluit

 

2016
Het college werkte samen met Waterland, Oostzaan, Wormerland aan het realiseren van een samenwerking. Er werd besloten om enkele projecten op te starten. Enerzijds om elkaar te ontmoeten, maar ook om elkaar te versterken op een aantal inhoudelijke opdrachten. Edam-Volendam werd ook bij de projecten betrokken.


2017
Begin 2017 zijn de samenwerkingsprojecten stopgezet, omdat voor twee gemeenten de samenwerking niet snel genoeg ging. Via het collegebericht 2017-16 heeft het college de gemeenteraad hierover geïnformeerd. De gemeenteraad van Landsmeer nam vervolgens op 18 mei 2017 een motie aan. Het college kreeg daarin opdracht om uit te zoeken of het wilsbesluit nog uitvoerbaar was, en daarnaast was er opdracht om een aantal andere scenario's te analyseren. Onderzoeksbureau SeinstravandeLaar kreeg opdracht om deze scenario's op basis van hun expertise te analyseren, en kwam met een rapport 'Zelfbewust kiezen'. De gemeenteraad ging in gesprek met gedeputeerde Van der Hoek van de Provincie Noord-Holland. Hij gaf aan dat de provincie een voorkeur heeft voor bestuurlijke fusie.

De gemeenteraad debatteerde eind 2017 over deze nieuwe informatie. Uitkomst was dat het wilsbesluit niet gerealiseerd kon worden, maar dat nu geen nieuw besluit nodig was. Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zou de (nieuwe) gemeenteraad verder kijken.

Collegebericht 2017-16, ontwikkeling onderzoek ambtelijke samenwerking

Motie bestuurlijke toekomst 18 mei 2017

Collegebericht 2017-33, beantwoording motie Bestuurlijke Toekomst

Beantwoording motie bestuurlijke toekomst 18 mei 2017

Brief ambtelijk advies aan college oktober 2017

Rapport Seinstra van de Laar - hoofdrapport - zelfbewust kiezen

Rapport Seinstra van de Laar - verdiepende analyses - zelfbewust kiezen

Vragen en antwoorden over proces bestuurlijke toekomst 10 april 2017

SWOT Overzichtskaart 2017

SWOT Themakaarten 2017

SWOT oplegnotitie 2017

Samenvatting gesprek Gedeputeerde van der Hoek en raad van Landsmeer

 

2018
In het raadsprogramma staat dat voor het einde van 2018 een besluit wordt genomen over bestuurlijke fusie. Als voorbereiding daarop organiseert de gemeente nieuwe gesprekken met de inwoners.
Deze vinden plaats op:

- maandag 24 september 2018, locatie De Burcht in Purmerland, inloop vanaf 19:30 uur, begin 20:00 uur;

- dinsdag 2 oktober 2018, Dorpshuis Landsmeer (Anton Heyboerzaal) in Landsmeer, inloop vanaf 19:30 uur, begin 20:00 uur;

- woensdag 3 oktober 2018, Dorpshuis De Wije Ilp (foyer) in Den Ilp, inloop vanaf 19:30 uur, begin 20:00 uur.

Raadsprogramma Samen Verder 2018-2022

Brief Provincie Noord-Holland over toekomst regio 14 juni 2018

Advies college inzake Bestuurlijke Toekomst

Raadsvoorstel Bestuurlijke Toekomst