gemeente Landsmeer | Regionale Omnibusenquête

Artikel Regionale Omnibusenquête

De resultaten van de Regionale Omnibusenquête die in 2017  is gehouden onder inwoners uit de gemeente Landsmeer zijn bekend. Veel inwoners van de gemeente Landsmeer laten zich positief uit over veel zaken. Zo geven zij de gemeente Landsmeer als plaats om in te leven het rapportcijfer 8,1. Zowel overdag als 's avonds voelen de meeste inwoners van Landsmeer zich veilig. De verkeersveiligheid krijgt als rapportcijfer 6,2.

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeentelijke website krijgt een 6,5 als rapportcijfer. Van de inwoners van de gemeente Landsmeer heeft bijna de helft het afgelopen jaar te maken gehad met (plannen voor) wijzigingen in de buurt. Inwoners geven over het geheel genomen een voldoende (6,6) voor de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Per aspect loopt de beoordeling uiteen van 5,9 (onderhoud voetpaden en trottoirs) naar 6,7 (onderhoud groen). Veel inwoners geven aan bereid te zijn om mee te helpen om de eigen buurt schoon te houden. Over de aspecten van afvalinzameling zijn zeer veel inwoners tevreden of neutraal (87% of meer). De speelvoorzieningen voor kinderen waardeert men met een 6,2.

Blij met hoge respons

Om de twee jaar peilt de gemeente Landsmeer de mening van de inwoners de Regionale Omnibusenquête. In het voorjaar wordt een steekproef genomen uit de gemeentelijke basisadministratie van 1500 inwoners. Het gaat om personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder die tot een zelfstandig huishouden behoren. Van de 598 respondenten hebben 133 respondenten de vragenlijst digitaal ingevuld en 465 mensen deden dat schriftelijk. Dit is een respons van maar liefst 40%. De gemeente is alle deelnemers dan ook zeer erkentelijk voor hun waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Zonder deze input, is het niet mogelijk om de dienstverlening optimaliseren. Het college van B&W neemt de resultaten mee bij het formuleren van gemeentelijk beleid.

Volledige rapport

De volledige rapportage van de Regionale Omnibusenquête is hier te vinden en is op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur in te zien op het gemeentehuis.