gemeente Landsmeer | Regionale Omnibusenquête

Artikel Regionale Omnibusenquête

Samenvatting:

In de gemeente Landsmeer is in 2015 voor de zesde maal sinds 2004 een omnibusenquête gehouden. Evenals in 2013 is dit gebeurd door een steekproef van inwoners per brief uit te nodigen om de enquête op internet in te vullen. Mensen zonder internet konden een papieren vragenlijst opvragen. In totaal hebben 405 mensen een vragenlijst ingevuld, waarvan 50 schriftelijk.

Dienstverlening laatste contact: 7,3

Twee derde van de ondervraagde inwoners had de afgelopen 12 maanden contact met de gemeente Landsmeer. De laatste keer ging het in ruim 40% van de gevallen om contact in verband met paspoort of rijbewijs en voor 85% om persoonlijk contact (bezoek aan de balie of contact per telefoon). De gemeentelijke dienstverlening, bij het laatste contact wordt over het geheel genomen beoordeeld met een 7,3. De beoordeling van een bezoek (7,7) is beter dan de beoordeling van telefonisch contact (6,6) en overig contact: schriftelijk/e-mail/internet (6,1). Ten opzichte van 2013 is de beoordeling van het laatste contact over het geheel genomen vrijwel gelijk gebleven. De snelheid wordt wel iets lager beoordeeld dan in 2013. Bijna 60% heeft het afgelopen jaar de gemeentelijke website bezocht. 17% kon de gezochte informatie moeilijk of zeer moeilijk vinden. De gemeentelijke website krijgt een 6,4 als rapportcijfer.

Goede beoordeling van Landsmeer als plaats om in te leven:

Inwoners van Landsmeer geven hun gemeente als plaats om in te leven het rapportcijfer 7,9. Dit cijfer is sinds 2008 gestegen. De mate waarin men het prettig vindt in de buurt krijgt het cijfer 7,8. Ruim de helft: voldoende informatie over wijzigingen in de buurt bijna de helft van de ondervraagde inwoners heeft te maken gehad met wijzigingen in de buurt. Ruim de helft van hen heeft er voldoende informatie over gekregen en bijna 30% heeft voldoende gelegenheid gehad om mee te praten. De informatie over wijzigingen in de buurt heeft men het meest per brief, huis aan huisblad of een bijeenkomst ontvangen. 22% geeft aan niet te zijn geïnformeerd.

Positief over veiligheid:

Zowel overdag als 's avonds voelen de meeste inwoners van Landsmeer zich veilig. Het gemiddelde rapportcijfer voor overdag en 's avonds is respectievelijk 8,6 en 7,8. Ruim een kwart van de respondenten werkt nu mee aan het verbeteren van de veiligheid in de buurt door deelname aan Burgernet. 43% doet dit door het aanspreken op gedrag van burgers en 16% loopt door de buurt en meldt verdachte situaties.

Meeste overlast van te hard rijden:

In de top drie van veel overlast staan: 'te hard rijden', 'hondenpoep' en 'parkeren'. Inbraak en /diefstal uit woningen wordt door 7% van de inwoners als veel voorkomend genoemd. In 2013 was dit nog 14%.

Verkeersveiligheid: een 6,2

Inwoners van Landsmeer verplaatsen zich doorgaans het meest per fiets, auto of te voet.

De verkeersveiligheid in hun gemeente geven zij het rapportcijfer 6,2. Dit cijfer geeft in de loop der jaren een wisselend beeld te zien. Meer dan 80% is tevreden of neutraal over de straatverlichting, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de afstand naar de bushalte en de veiligheid voor voetgangers.

Beoordeling Middelpunt:

Ruim voldoende, een derde van de inwoners is bekend met Middelpunt. Inwoners die ervaring hebben met Middelpunt beoordelen deze als geheel met een ruim voldoende (7,3).