gemeente Landsmeer | Klachten over de gemeente Landsmeer

Artikel Klacht over de gemeente?

Bij het uitvoeren van hun taken zijn bestuurders en medewerkers van de gemeente u zo goed mogelijk van dienst. Echter, waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ontstaan soms misverstanden. Bent u ontevreden over hoe uw vraag of probleem is behandeld? Vindt u dat een medewerker van de gemeente u onheus heeft bejegend? Heeft u onjuiste informatie gekregen of er te lang op moeten wachten? In deze gevallen kunt u een klacht indienen tegen de gemeente. U kunt géén klacht indienen over gerechtelijke uitspraken, wettelijke regelingen en verordeningen.

Wilt u uw klacht alstublieft zo snel mogelijk én schriftelijk indienen. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Omschrijf kort en duidelijk het probleem en de datum waarop het speelde. Klik hier voor meer informatie en adresgegevens.