Klachten over de gemeente Landsmeer

Klachten

Bij het uitvoeren van hun taken zijn bestuurders en medewerkers van de gemeente u zo goed mogelijk van dienst. Echter, waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ontstaan soms misverstanden. Bent u ontevreden over hoe uw vraag of probleem is behandeld? Vindt u dat een medewerker van de gemeente u onheus heeft bejegend? Heeft u onjuiste informatie gekregen of er te lang op moeten wachten? In deze gevallen kunt u een klacht indienen tegen de gemeente. U kunt géén klacht indienen over gerechtelijke uitspraken, wettelijke regelingen en verordeningen.

Lees meer in: Klachten

Advies ombudsman

Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw klacht door de gemeente Landsmeer? Dan kunt u zich wenden tot de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman doet onderzoek naar het handelen van diensten en personen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De ombudsman zetelt in Amsterdam en is onafhankelijk van het gemeentebestuur. Zodra een verzoek tot onderzoek binnenkomt, beoordeelt de ombudsman of hij deze zaak in behandeling kan nemen.

Lees meer in: Advies ombudsman