gemeente Landsmeer | Bestuurlijke toekomst

Artikel Bestuurlijke toekomst

Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeente Landsmeer sinds een aantal jaren de mogelijkheden onderzoekt om te fuseren met omliggende gemeenten. Op deze pagina vindt u alle informatie over die bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Februari 2023

In november 2022 hebben er 4 bewonersbijeenkomsten plaats gevonden waar ongeveer 200 inwoners zijn geweest. Daarnaast is de enquête door ruim 400 mensen ingevuld. Hier vindt u het rapport vinden waarin de belangrijkste punten van aandacht zijn opgenomen. Daarnaast vindt u hier de kernkwaliteiten die door het college zijn vastgesteld en naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Op 16 februari worden de kernkwaliteiten besproken tijdens de commissievergadering en op 23 februari liggen ze ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. U kunt 16 februari inspreken tijdens de commissievergadering. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffier@landsmeer.nl.

 

Meer informatie over de bestuurlijke toekomst

 
- Fusiebesluit
- Raadsvergadering 10 maart 2022 - vaststelling concept kernkwaliteitendocument
- Toekomstvisie Landsmeer 2025