gemeente Landsmeer | Bekendmakingen

Artikel Bekendmakingen

De gemeente Landsmeer publiceert alle publicaties en vergunningen in de wekelijkse uitgave van het Kompas en gedeeltelijk op de website.  De publicaties en vergunningen van Landsmeer (en van andere overheidsinstanties in Nederland) zijn binnenkort terug te vinden op de website van Overheid.nl. Hier kunt u zich te zijner tijd abonneren op onze bekendmakingen.

Bekendmakingen 

Kansenkaart hotel Landsmeer

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Milieudienst IJmond

Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie 

Bekendmaking besluit bodemkwaliteit 

Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer


Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.
De gemeente maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om uitgiften waaraan (nog) geen openbare procedure is voorafgegaan of waar sprake is van een 1-op-1 uitgifte.

Momenteel zijn er geen bekendmakingen voorgenomen uitgifte.

Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar gemeente@landsmeer.nl