gemeente Landsmeer | Bekendmakingen

Artikel Bekendmakingen

De gemeente Landsmeer publiceert alle publicaties en vergunningen in de wekelijkse uitgave van het Kompas en gedeeltelijk op de website.  De publicaties en vergunningen van Landsmeer (en van andere overheidsinstanties in Nederland) zijn binnenkort terug te vinden op de website van Overheid.nl. Hier kunt u zich te zijner tijd abonneren op onze bekendmakingen.

Bekendmakingen 

Kansenkaart hotel Landsmeer

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Milieudienst IJmond

Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie 

Bekendmaking besluit bodemkwaliteit 

Saneringsprogramma 26 woningen aan het Noordeinde en Zuideinde te Landsmeer