gemeente Landsmeer | Vakantieresort Breeck

Artikel Vakantieresort Breeck

De gemeenteraad van Landsmeer heeft in de toekomstvisie Landsmeer 2025 ´Ruimte voor kwaliteit´ vastgesteld. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke ontwikkelrichting in deze visie. Een locatie aan de ringweg A10 kan een mogelijkheid zijn om hier concreet invulling aan te geven. 

Planning

Ontwerp Gereed
Participatie 2022 - eerste kwartaal
Bestemmingsplan + omgevingsvergunning 2022 - derde kwartaal
Bouw 2023 - derde en vierde kwartaal


Informatie

Vragen

Alle omwonenden en betrokken ondernemers zijn door de gemeente op diverse manieren geïnformeerd over de werkzaamheden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen Wietse Bulk via tel 020-4877111.