gemeente Landsmeer | Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer

Nieuwsbericht Onderzoek naar zoekgebieden windmolens en zonneweides Landsmeer

Gepubliceerd op: 02 december 2020 11:15

De gemeente Landsmeer wil een leefbare en toekomstbestendige gemeente zijn. We willen meewerken aan minder CO2-uitstoot en meewerken aan het tegenhouden van de opwarming van de aarde. Samen met nog 28 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid is de concept-RES (Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid) opgesteld. Dit is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Om hier inzichten voor op te doen, voeren we een onderzoek uit en vragen we om uw mening over zoekgebieden voor windmolens of zonneweides in bepaalde delen binnen de gemeente. Hoewel deze vormen van energieopwekking in grote delen van Landsmeer niet of beperkt mogelijk zullen zijn, in verband met geluidsnormen, landschappelijke waarden en natuurwaarden, wil de gemeente graag weten hoe bewoners aankijken tegen verder onderzoek naar deze vormen van energieopwekking in bepaalde gebieden in Landsmeer. Ook vragen we naar uw mening over gebieden aan de randen van onze gemeente die gemeente Amsterdam heeft aangewezen als (potentiële) locaties voor windmolens.

Middels een selectie hebben ongeveer 1200 bewoners een persoonlijke uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen en deel te nemen aan een online participatie bijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geef uw mening
Wilt u ook uw mening geven over de zoekgebieden? Stuurt u dan een mail dan sturen wij u een link naar de enquête en een unieke code toe. De enquête is in te vullen tot en met 3 januari 2021.

Regionale Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid
Deze enquête en het lokale participatieatelier vinden plaats in het kader van de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid. Lees hier verder over de RES.