gemeente Landsmeer | Vergunning Evenement Koningsdag 2019

Nieuwsbericht Vergunning Evenement Koningsdag 2019

Gepubliceerd op: 26 april 2019 16:30

Algemene informatie evenement

Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden en begint om 14:00 uur. Het evenement eindigt om 23:00 uur. Tot 20:00 uur wordt er Nederlandstalige (live) muziek ten gehore gebracht. Daarna er over gegaan wordt naar moderne muziek (DJ) voor de jongeren. Het is de verwachting dat dit voor een gefaseerde in- en uitstroom van bezoekers zorgt.
De kaartverkoop zorgt ervgoor dat het aantal bezoekers gereguleerd kan worden. Een kaartje kost € 6,- en is inclusief twee consumptiemunten en een wisselbeker.

Verkeer

Gezien het aantal verwachte bezoekers heeft de organisatie een verkeersplan ingediend. Er is een parkeerterrein ingericht op het grasveld aan de Optimist en verkeersregelaars worden ingezet om de automobilisten te begeleiden. Er wordt € 5,- aan parkeerkosten gerekend op het parkeerterrein.Dit is om het aantal bezoekers dat met de auto komt zoveel mogelijk te ontmoedigen. Voor de omwonenden blijft alles zoals het altijd is geweest gedurende de koningsdagviering. Maar het is mogelijk dat het evenement wel de parkeerdruk zal vergroten.

Geluid

In de vergunning zijn geluidsnormen opgenomen. Deze zijn gebaseerd op landelijke normen die gehanteerd worden bij evenementen. De norm voor de live-muziek is 105 dB(A) als LAeq (gemiddelde geluidsniveau gemeten over tijd) gemeten op twee meter van de speaker. Bij versterkte muziek (DJ) is dit 95 dB(A) als LAeq. De speakers staan gericht op het Twiske om de mogelijke geluidshinder voor direct onmwonenden te minimaliseren.

Toezicht

Vanaf 18:00 uur is er toezicht aanwezig. Gedurende de avond worden er geluids-controles uitgevoerd. Daarnaast zijn de gemeentelijke BOA's aanwezig om, in samenwerking met de beveiliging van het evenement, toezicht te houden op de omliggende straten.

Ervaart u overlast tijdens het evenement?

Als u overlast ervaart kunt u hiervan melding maken via evenementen@landsmeer.nl of via 06-11594693.
Bij de melding is het wel belangrijk dat de naam en het adres van de melder bekend zijn bij de handhavers. Dit zorgt ervoor dat er gerichtfran gecontroleerd kan worden. Zonder deze gegevens wordt de melding niet in behandeling genomen. Indien het geluid betreft zal op locatie gemeten worden of de geluidsvoorschriften nageleefd worden. Indien het andere overlast betreft zullen de BOA's komen controleren.

U kunt hier de informatie lezen over de spelregels tijdens Koningsdag 2019