gemeente Landsmeer | Over onze website

Artikel Over onze website

De website van gemeente Landsmeer is in februari 2013 qua vormgeving aangepast zodat deze gebruiksvriendelijk en aangepast aan de webrichtlijnen is. Op de website vindt u algemene informatie over de gemeente, nieuwsberichten en nieuwsbrieven, een Digitaal Loket waarin producten en diensten staan beschreven en nog veel meer. Wij willen u met onze website zo goed mogelijk informeren en optimale digitale dienstverlening bieden, daarom wordt er voortdurend gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de gemeentelijke website. Werken aan kwaliteitsverbetering kan niet zonder de inbreng van onze klanten.

De gemeente Landsmeer probeert de inhoud van de websites zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat informatie van deze internetsite verouderd, incompleet en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De gemeente Landsmeer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites. Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Landsmeer kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Indien u onverhoopt onvolkomenheden en/of fouten constateert, dan stellen wij het op prijs als u ons dit meldt. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen om een en ander te herstellen.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen.

Suggesties
Heeft u vragen of opmerkingen over de gemeentelijke website, dan horen wij dat graag. Uw suggesties en opmerkingen kunt u e-mailen naar de afdeling Communicatie via communicatie@landsmeer.nl.

Colofon
De (eind)redactie van Landsmeer.nl is in handen van team Communicatie van de gemeente Landsmeer.