Artikel Over onze website

De website van gemeente Landsmeer is in februari 2013 qua vormgeving aangepast zodat deze gebruiksvriendelijk en aangepast aan de webrichtlijnen is. Op de website vindt u algemene informatie over de gemeente, nieuwsberichten en nieuwsbrieven, een Digitaal Loket waarin producten en diensten staan beschreven en nog veel meer. Wij willen u met onze website zo goed mogelijk informeren en optimale digitale dienstverlening bieden, daarom wordt er voortdurend gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de gemeentelijke website. Werken aan kwaliteitsverbetering kan niet zonder de inbreng van onze klanten.

De gemeente Landsmeer probeert de inhoud van de websites zo actueel, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat informatie van deze internetsite verouderd, incompleet en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De gemeente Landsmeer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites. Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Landsmeer kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Indien u onverhoopt onvolkomenheden en/of fouten constateert, dan stellen wij het op prijs als u ons dit meldt. Wij zullen dan zo snel mogelijk ons best doen om een en ander te herstellen.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op de website plaatsen. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet, en welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te borgen. In de monitor zijn links naar alle verklaringen opgenomen.

Waarom een verklaring?

Het is heel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. Daarom wil het ministerie van BZK dat overheidsorganisaties inzicht geven in hun inspanningen om dit doel te bereiken. Met de verklaring leggen organisaties verantwoording af voor hun toegankelijkheidsbeleid. Niet alleen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van hun website: de burgers.

Suggesties
Heeft u vragen of opmerkingen over de gemeentelijke website, dan horen wij dat graag. Uw suggesties en opmerkingen kunt u e-mailen naar de afdeling Communicatie via communicatie@landsmeer.nl.

Colofon
De (eind)redactie van Landsmeer.nl is in handen van de afdeling Communicatie van de gemeente Landsmeer.

Privacystatement
Persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.
De gemeente houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan de gemeente haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies
Sinds juni 2012 is de nieuwe Wet Telecom in werking getreden. Door deze wet is iedere website verplicht u te informeren over het feit of ze cookies plaatsen en moeten u om toestemming vragen daarvoor.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Ze worden ingezet om wachtwoorden te onthouden, gebruikers te herkennen en bezoek te meten.

Cookies op www.landsmeer.nl
Ook de gemeente Landsmeer maakt gebruik van cookies. De website www.landsmeer.nl maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics die via een cookie op uw pc gegevens verzamelt over uw bezoek aan de website. De gemeente Landsmeer verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens maar vertelt wat u doet op de website (welke pagina’s bezoekt u, welke zoektermen gebruikt u in de zoekmachine en welke browser gebruikt u, etc.). Met deze gegevens kan de gemeente de website aanpassen en verbeteren.

Uitzetten van cookies
We stellen het op prijs wanneer u de gemeente Landsmeer cookies laat plaatsen. Wilt u dat de gemeente geen cookie meer op uw pc of smartphone plaatst, dan kunt u zelf het plaatsen van cookies uitzetten. Klik op één van de onderstaande linken om te weten te komen hoe je in de verschillende browsers cookies kunt uitzetten:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari (Apple)