gemeente Landsmeer | Veiligheid

Artikel Veiligheid

De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. Het gaat hierbij om de uitvoering van politie-, brandweer- en rampenbestrijdingstaken. De vertaling hiervan staat uitgeschreven in het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid. Iedere vijf jaar heeft de gemeente de wettelijke taak om een nieuw plan op te stellen voor de komende vijf jaar. De onderwerpen zoals verkeersveiligheid, aanpak woninginbraken en jeugdoverlast worden in dit plan beschreven. De jaarlijkse vertaling wordt vorm gegeven in het Uitvoeringsprogramma WABO, vergunningen & handhaving (2020). 

Overlast? Doe een melding

Dan gaan de handhavers ermee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties, jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen of rommel op straat.

Onderwerpen veiligheid 

Politie    Openbare Orde     Brandweer      Handhaving

Rampen en calamiteiten     Burgernet       Whatsapp Buurtpreventie

Ondermijning