gemeente Landsmeer | Adviesraden en commissies

Artikel Adviesraden en commissies

Adviesraden en commissies worden gevormd door inwoners van de gemeente Landsmeer. Zij zijn onafhankelijk en adviseren en ondersteunen het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de gemeenteraad bij het maken van het beleid. Landsmeer heeft zes commissies en adviesraden.

Adviesraad Sociaal Domein
Bezwaarschriftencommissie
Rekenkamer
Seniorenraad
Welstandcommissie