gemeente Landsmeer | College van burgemeester en wethouders

Artikel College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Zij is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad die het werk van het college controleert. De ambtenaren voeren het beleid uit. Het college vergadert iedere week op dinsdag.

De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Infographic collegeprogramma in één oogopslag

Collegeprogramma 2018-2022

Collegeagenda 2018-2022

 

 Foto volgt