gemeente Landsmeer | College van burgemeester en wethouders

Artikel College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Zij is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad die het werk van het college controleert. De ambtenaren voeren het beleid uit. Het college vergadert iedere week op dinsdag. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad. Het college bestaat uit burgemeester Léon de Lange, wethouder Jacobien van Boeijen, wethouder Niels Bonenkamp en wethouder Bas ten Have.

Collegeprogramma 2023-2026

College burgemeester en wethouders 2023

(Van links naar rechts: Peter Küppers (gemeentesecretaris), Jacobien van Boeijen, Léon de Lange, Bas ten Have, Niels Bonenkamp)

Waarneming ambt burgemeester

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt, met uitzondering van het voorzitterschap van de raad, waargenomen in de volgende volgorde:

  • 1e waarnemer wethouder Ten Have
  • 2e waarnemer wethouder Bonenkamp
  • 3e waarnemer wethouder Van Boeijen

De vervangingsregeling bij verhindering of ontstentenis van de wethouders wordt als volgt vastgesteld:

  • Bij afwezigheid van wethouder Van Boeijen wordt zij waargenomen door wethouder Ten Have.
  • Bij afwezigheid van wethouder Bonenkamp wordt hij waargenomen door wethouder Van Boeijen.
  • Bij afwezigheid van wethouder Ten Have wordt hij waargenomen door wethouder Bonenkamp.