gemeente Landsmeer | Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen

Artikel Collegeprogramma 2018-2022 Samen handen uit de mouwen

Het collegeprogramma 2018-2022  'Samen handen uit de mouwen' is een uitwerking is van het raadsprogramma 'Samen verder'.

Het collegeprogramma in één oogopslag? Kijk dan in de infographic.

Dit collegeprogramma 'Samen handen uit de mouwen'  2018-2022 bestaat uit twee delen: het collegeprogramma en de collegeagenda. Het collegeprogramma beschrijft de ambities van het college voor de komende vier jaar. Hierin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Het tweede deel, de collegeagenda, is een meer gedetailleerde vertaling van het programma in resultaten, financiële consequenties en de planning voor de komende jaren.