gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have - week 16

Artikel Column wethouder Bas ten Have - week 16


Het was een verrassing om door de Landsmeerder D66-collega's gevraagd te worden om eens te komen praten over de mogelijke invulling van het wethouderschap. Nu kom ik al vanaf mijn studententijd (vriendinnetje, je kent dat wel) in dat mooie stukje Zaanstreek/Waterland. Ook is er de vorige collegeperiode, toen ik daar wethouder was, intensief contact geweest over een gezamenlijke bestuurlijke toekomst met de gemeente Waterland. Kortom, die klik met de gemeente Landsmeer is altijd gebleven en het voelde dan ook als een hele eer om na een stevige selectie, voorgedragen te worden.

Inmiddels is het nieuwe college alweer twee weken aan de slag. Het voorstelrondje was natuurlijk te kort om iedereen goed te leren kennen, maar het zijn allemaal positieve en gemotiveerde collega's die er zin in hebben om het beste te doen voor álle inwoners van de gemeente.

Natuurlijk is de organisatie klein en zijn er regelmatig vacatures. Dat betekent keuzes maken en gaan voor de écht belangrijke zaken. In mijn portefeuille zitten er zo ook een paar. Financiën is er zo een. De ambities overstijgen al snel de financiële middelen. We willen goede huisvesting van onze zes basisscholen. Het mooie dorpsgezicht willen we aan latere generaties doorgeven, dus daar moet een monumentenbeleid voor komen. Ook zaken als Volksgezondheid, Werk&Inkomen, Groen&Landschap, Inburgering en Gemeentelijk Vastgoed staan op 'mijn lijstje'. Uitdagingen genoeg dus!

Ik heb er heel veel zin in en ik hoop veel Landsmeerders, Den Ilpers en Purmerlanders tegen te komen bij (raads)vergaderingen, bij gelegenheden, in de supermarkt, in het Twiske of op het water!