gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have - week 8

Artikel Column wethouder Bas ten Have - week 8

Cijfers kloppen weer

Afgelopen 9 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Hierin staat dat de woonlasten in de gemeente Landsmeer gaan stijgen met de gebruikelijke indexatie. De indexatie (in dit geval 5,5%) is een berekening van de geldontwaarding, met andere woorden de inflatie. De gemeente wordt met hogere kosten geconfronteerd en moet die voor een deel ook weer doorberekenen aan ons allemaal: de inwoners.

Toch was er in krantenberichten te lezen dat in de gemeente Landsmeer de gemeentelasten het meest zouden gaan stijgen: de heffingen met 14,2% en de ozb met 13,3%.  Hoe zit dat?

Gelukkig bleken deze cijfers te berusten op een vergissing. Ze waren afkomstig van de website van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Daarop staan de prognoses van de gemeentelijke inkomsten van jaar tot jaar. Maar door de te verwachte inkomsten (inclusief de verhoging door de indexatie) uit de begroting van 2024 te vergelijken met de prognose uit de begroting van 2023 en deze als percentage uit te drukken, kom je uit op te hoge percentages.

Wat bleek het geval? Wij verstrekken als gemeente zelf de cijfers aan het CBS. Dat gaat via een nogal complexe matrix die ingevuld moet worden. Daarin was (eind 2022) in een paar in te vullen regels een fout gemaakt. Er stonden enkele te lage bedragen, waardoor de stijging in 2024 extra hoog leek. Eigen schuld, dikke bult!

Het CBS stelde ons voor om de matrix opnieuw in te vullen, maar dat kost weer een paar man/vrouw-dagen werk. Die ruimte hebben wij niet met onze nu al veel te krappe bezetting op de afdeling Financiën. Gelukkig komt het accountantsverslag met de werkelijke cijfers over 2023 er al snel aan. Die gaan wij heel nauwkeurig aan het CBS rapporteren en dan klopt alles weer!