gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have – week 24

Artikel Column wethouder Bas ten Have – week 24

 

Groene schoolpleinen

"Tegels eruit, houtsnippers en lindes erin" was vorige week de kop van een paginagroot artikel over schoolpleinen in de Volkskrant. Daarin wordt betoogd dat een vergroend schoolplein bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Dat lijkt een open deur, maar toch is nog ruim 60 procent van de 6.800 schoolpleinen (bijna) helemaal versteend, waarbij vooral scholen in de Randstad slecht scoren. Aldus een onderzoek van natuureducatie organisatie IVN. "Een traditioneel schoolplein blijft zoals het is, een groen plein wordt elk jaar mooier" is een zeer terechte constatering.

Gelukkig zijn onze zes basisscholen in Den Ilp en Landsmeer een positieve uitzondering. Op alle scholen is er oog voor natuur en natuureducatie. Bij de een wat meer, bij de ander (nog) wat minder, maar daar zag ik dan weer een nieuw inrichtingsplan voor het hele schoolplein op het prikbord of wordt nagedacht hoe de vergroening in kleine stapjes vorm kan krijgen.

Veel ouders zijn enorm betrokken bij de school waar hun kind(eren) op zitten en nemen op allerlei vlakken initiatieven om het plein een verlengde van het klaslokaal te maken. Van bloemen- en groentetuintjes in grote bakken tot het onderhouden van een stuk natuur achter de school, van bijenhotels tot bomen en struiken met een verhaal. Natuurlijk stimuleert en ondersteunt de gemeente deze ontwikkeling van harte. De lijntjes zijn kort en iedereen leert van elkaar over wat werkt, over subsidiemogelijkheden en sponsorbijdragen. Wat betreft de openbaar toegankelijke schoolpleinen heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid. Daar kan immers ook na schooltijd door iedereen gebruik van gemaakt worden. U zult begrijpen dat de inrichting hier wat meer 'stevig en robuust' moet zijn....

De trend is in ieder geval duidelijk; onze schoolpleinen in de gemeente Landsmeer worden steeds mooier!