gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have – week 42

Artikel Column wethouder Bas ten Have – week 42


Begroting 2024 saai? Welnee!

De begroting 2024 is gepubliceerd. In totaal 129 pagina's (een 30-tal minder dan vorig jaar) met tekst en getallen die allemaal samen het verhaal vertellen over de plannen voor de gemeente Landsmeer en hoe we die met zijn allen gaan betalen. U begrijpt dat dit flink wat afstemming vergt tussen de leden van het college en de ambtelijke afdelingen.

Waar liggen de prioriteiten
In het Collegeprogramma 2023-2026 staan de ambities die dit college wil realiseren. Ik noem er een paar: meer verkeersveiligheid op het Lint, een veilige en groene openbare ruimte, meer woningen, aandacht voor sport en cultuur, zorg voor jongeren en ouderen, duurzaamheid en goede onderwijshuisvesting. In de begroting 2024 worden deze ambities vertaald naar concrete speerpunten. Ieder college legt accenten op basis van haar politieke kleur.

Wat voorbeelden
Zo heeft collega Bonenkamp een verkeersschouw op het Lint georganiseerd om alle meningen en suggesties te inventariseren. U kon hem ook onlangs nog op tv in Nieuwsuur zien over de samenwerking met de provincie om meer woningen te bouwen. Collega Van Boeijen organiseert een duurzaamheidsmarkt en is volop actief met jeugd- en ouderenzorg. En burgemeester De Lange heeft belangrijke actiepunten op het gebied van veiligheid en de bestuurlijke toekomst. Wat mijn eigen portefeuille (naast Financiën) betreft, is er een vernieuwd team aan de slag met plannen om het groen er netjes uit te laten zien en ligt er een plan om de komende twaalf jaar ruim tien miljoen euro in onze zes basisscholen te investeren.
Kortom, een paar voorbeelden uit de lange lijst aan actiepunten die allemaal ingepland en gebudgetteerd moeten worden. En daarnaast hebben we nog de 'gewone' werkzaamheden waar onze ambtelijke organisatie dagelijks voor zorgt. Afval, milieustraat, riolering, trouwen & begraven, het Middelpunt, paspoorten, vergunningen, bouwplannen, noem maar op. Hulde aan onze medewerkers!

Wie betaalt dat allemaal
In totaal gaat het in 2024 om ruim 30 miljoen euro. Dat betalen wij allemaal samen. Enerzijds via het gemeentefonds, een uitkering vanuit het Rijk (en dus via de algemene belastingen) en anderzijds door lokale heffingen. Voor afval en riolering geldt dat de kosten verdeeld worden over alle huishoudens in de gemeente. Voor 2024 betekent dat een verhoging (indexering) van 5%. Daarmee kan een normale kostenstijging opgevangen worden. De grootste kostenpost voor u is natuurlijk de Onroerende Zaak Belasting. Gelukkig heeft de stijging van de WOZ-waarde van uw huis geen invloed op de hoogte van deze belasting. Ook hier geldt de indexering van 5% als uitgangspunt.

Er ligt nu een mooi pakket aan doelstellingen voor 2024, waar het college graag met veel energie haar schouders onder zet.