gemeente Landsmeer | Column wethouder Erik Heinrich - week 12

Artikel Column wethouder Erik Heinrich - week 12


Twee pareltjes in Landsmeer

De rijke geschiedenis van de gemeente Landsmeer is vandaag op meerdere plekken nog goed zichtbaar. In deze column wil ik een lans breken voor het behoud van in ieder geval twee pareltjes: het Grietje Tump Museum en het woonhuis van Petra Heyboer: de Anton Heyboer Art Gallery.

Het Grietje Tump Museum wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid objecten opeengepakt in een kleine ruimte, die de bezoeker terug in de tijd brengt. De objecten roepen als ensemble sterk de sfeer op van nostalgie en pre-industrialisatie. Het historische woonhuis, waar de verzamelaar en eigenaar, Frans Poulain, te midden van de verzameling leeft, versterkt de belevingswaarde van de verzameling.

Het woonhuis van Petra Heyboer vertoont de kenmerken van een biografisch museum, gewijd aan het leven en werk van de kunstenaar Anton Heyboer. Het woonhuis is een visueel spektakel waarin Petra Heyboer prominent figureert. Zij brengt letterlijk en figuurlijk leven in het museumhuis en dit draagt in belangrijke mate bij aan de attractiewaarde van het huis.

Behoud van beide locaties vind ik belangrijk en volgens mij wordt dit door vele inwoners van de gemeente Landsmeer gedeeld. Maar dit gaat niet vanzelf. Met alle waardering en lof die zowel Frans Poulain als Petra Heyboer voor hun inspanningen verdienen, is het voorbestaan van beide locaties sterk verbonden met hun persoonlijke betrokkenheid en aanwezigheid. En dat maakt deze beide musea kwetsbaar.

Hoewel beide musea hecht zijn verankerd in de Landsmeerse gemeenschap is daarmee nog geen fundament gelegd voor de duurzame instandhouding. Daarvoor is een strategie nodig. De bouwkundige staat van beide musea is ook pover en voldoet niet meer aan de huidige standaarden.

Hoewel ze onderling zeer verschillend zijn, heeft de gemeente Landsmeer met het Grietje Tump Museum en de Anton Heyboer Art Gallery twee huizen met bijzondere kenmerken binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Landsmeer heeft in het verleden aangegeven bereid te zijn mee te denken om voor deze musea een duurzaam toekomstscenario te ontwikkelen. Het is mij vanwege de coronabeperkingen de afgelopen 3 jaar helaas niet gelukt om daadwerkelijke stappen te zetten om te komen tot goed overleg en afspraken met Frans Poulain en Petra Heyboer. Ik had met hen willen spreken over de toekomst van de twee musea en de ondersteuning die de gemeente Landsmeer hen daarbij zou kunnen bieden. Hopelijk slaagt mijn opvolger daar wel in.