gemeente Landsmeer | Column wethouder Erik Heinrich week 6

Artikel Column wethouder Erik Heinrich week 6

Mijn kennismaking met de gemeente Landsmeer in 2020 was echt een eye-opener. Ik was al vele malen op de ringweg A10 langs Landsmeer gereden, maar had nog nooit de afslag naar het dorp genomen. Wat een prachtig, typisch Hollands landschap: lintdorpen in het veenweidegebied. Dit ruimtelijke plaatje is een echte kernkwaliteit van de gemeente. Iets om te koesteren.

En dat doen de inwoners van de gemeente Landsmeer ook, getuige hun grote betrokkenheid bij alles wat er in de gemeente gebeurt, zeker als het om woningbouw gaat. In deze gemeente wil je graag wonen en als je er woont wil je niet meer weg. Ook jongeren die hier geboren zijn, blijven graag in de gemeente Landsmeer. Gevolg hiervan is wel dat er lange wachttijden zijn voor sociale huurwoningen en dat de prijzen van koopwoningen hoog zijn. Voor veel mensen te hoog. De oplossing is dus: bouwen!

Maar dat is in de gemeente Landsmeer niet zo eenvoudig. Dat mooie veenweidegebied kun je niet zomaar volbouwen. Vooral provinciale en nationale regelgeving verbiedt dit. Daarnaast vinden veel inwoners ook dat we zuinig moeten zijn op het mooie buitengebied. Juist daarvoor komen de mensen naar deze gemeente of willen ze hier blijven wonen. De ruimte voor nieuwe woningen is dus relatief beperkt.

Dit dilemma lossen we niet zo maar eventjes op. Het blijft zoeken naar nieuwe bouwlocaties. Wat daarbij niet helpt is dat we in Nederland een heel ingewikkelde wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening hebben. Als gemeente proberen we zoveel mogelijk mee te denken met bouwplannen van inwoners en ontwikkelaars. Daarnaast zijn we van plan de komende jaren op een aantal gemeentelijke locaties woningbouw te realiseren, voornamelijk voor starters, jongeren en ouderen. Dat zijn namelijk het soort woningen waaraan de meeste behoefte is. Daarnaast kijken we met de woningbouwcorporaties naar mogelijkheden.

De gemeente Landsmeer is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken en daardoor zal er wel altijd druk op de woningmarkt blijven. Maar ik ben hoopvol dat nog veel mensen die dat willen uiteindelijk een mooie woning in deze gemeente kunnen vinden.