gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 14

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 14

Samen leven in Landsmeer vraagt van iedereen wat

Vorige week is de lantaarnpaal bij de container in het Sportpark omgehaald. Het licht in de lantaarnpaal was net weer gemaakt, nadat het lange tijd niet functioneerde. Dit was een wens van de jongeren zelf. Ik moet zeggen dat ik hier stevig van baal. Niet alleen kost dit de gemeenschap geld, maar ook geeft een aantal personen hiermee het signaal af dat jongeren geen eigen plek verdienen. En dan blijft er niet veel meer over dan controleren, waarschuwen en beboeten. Is dat wat de jongeren van de gemeente Landsmeer verder helpt? Ik denk van niet.

De afgelopen periode hadden onze jongerenwerkers van Link goede afspraken met één van de groepen jongeren die de container gebruiken. Zij hadden de container een nieuw verfje gegeven waardoor die er weer netter uitzag. Ook had de gemeente er een stevige stalen vloer in laten zetten. En dan wordt er toch weer iets vernield.

Kan het ook anders? Jazeker. Een paar weken geleden was ik in Edam om te kijken naar een ander project van Link Jongerenwerk. Hier is de open hangcontainer een jaar geleden uitgebreid met een gesloten en verwarmd gedeelte. Hierdoor hebben de jongeren nu een volwaardige jongerenhuiskamer waar zij in de middag en avond kunnen verblijven. Onder begeleiding van jongerenwerk draaien de jongeren zelfstandig diensten en beheren de container. Kortom, het initiatief is bekend en wordt omarmd door de wijk. En dat is belangrijk.

Jongeren in onze gemeente zitten ondertussen niet stil. Achter de schermen wordt met Link en door de jongeren zelf gewerkt aan een activiteitenaanbod. Zo gaan ze later dit jaar de thriller 'De Hunt' in spelvorm beleven. Ook ouders denken mee over activiteiten in de zomermaanden. Dat zijn hoopvolle ontwikkelingen. Ik hoop van harte dat jongeren én volwassenen beseffen dat ze elkaar nodig hebben voor een prettige samen-leving in de gemeente Landsmeer.