gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 18

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 18

Laat de auto eens wat vaker staan

Thuis hebben we regelmatig discussie. Het gaat over de auto die er eerst niet was. Nu die er wel is, is er een lonkend perspectief: niet op de fiets stappen vanwege kans op tegenwind en regen; niet naar de bushalte lopen vanwege kans dat de bus niet komt. Maar lekker in de auto naar je afspraak. Er zit alleen een nadeel aan: minder lichaamsbeweging. En dan ligt op de loer dat de kilo's er toch weer aanvliegen.

We maken het ons moeilijk met al die luxe-keuzes. En dat merken de huisartsen en de apotheker in onze gemeente ook, want er is de laatste tijd veel vraag naar medicijnen om af te vallen. Medicijnen die ook nodig zijn voor diabetespatiënten. De schaarste aan deze medicijnen is een feit en daarover krijgen apothekers heel wat over zich heen. Onze apothekers werken iedere dag heel hard aan een goede medicijnvoorziening voor alle inwoners van Landsmeer en proberen daar een rechtvaardige en eerlijke afweging in te maken. Ik heb bewondering voor de wijze waarop zij binnen hun mogelijkheden alles doen om er voor iedereen te zijn.

We kunnen het onszelf makkelijker maken. Dat bleek tijdens een geslaagde speeddate in het Middelpunt vorige week tussen huisartsen, apotheker, WMO-consulent, consulent jeugdzorg, maatschappelijk werk, SamenMeer en WelzijnWonenPlus. Daar kwamen allerlei onderwerpen voorbij, van vroege inzet van maatschappelijk werk tot middelengebruik onder inwoners en het tekort aan medicijnen. Wat al deze partners zeggen, is: we moeten niet steunen op de schaarste aan medicijnen, maar inzetten op bewegen. Of op de diëtiste. Daarmee ontlasten we de druk op de huisartsenzorg. De gemeente moet de partijen bij elkaar houden en voorwaarden voor goede samenwerking scheppen.

Maar onze inwoners kunnen ook veel zelf. Bijvoorbeeld het gesprek met elkaar voeren over of de auto pakken echt noodzakelijk is of jezelf uitdagen toch eens op de fiets of lopend op weg te gaan. Het weer werkt eindelijk mee, de zomer komt eraan!