gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 22

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 22

Vitaal en sociaal

Deze keer wil ik aandacht besteden aan mijn portefeuilles 'jeugd, jongeren en jeugdzorg' en 'zorg en welzijn' (WMO). Portefeuilles waar heel veel gebeurt, zowel mooi als verdrietig. Soms lastig om over te vertellen, omdat het over personen gaat. Ook mooi, omdat er een goede samenwerking is tussen allerlei organisaties.

Een mooi document waarin we alles wat we op sociaal gebied doen in samenhang laten zien, is het meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 'Vitaal en sociaal'. Dit meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein heeft de gemeenteraad inmiddels besproken en met veel complimenten doorgestuurd naar de raad van afgelopen donderdag 30 mei om het vast te stellen.
In het meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein staat hoe we onze visie willen vertalen naar actie. Die visie gaat over onze dorpse manier van leven waarbij omzien naar elkaar normaal blijft; waar we elkaar helpen als het nodig is, als een soort extra familielid. En als er meer nodig is, regelen wij als de gemeente professionele hulp of verzorging.

Wat lokaal kan, doen we ook lokaal. Maar, we werken ook samen met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland als dat sneller en goedkoper is.
Lokaal hebben we aandacht voor valpreventie, voor overgewicht en het gebruik van stimulerende middelen, opvoedondersteuning en eenzaamheid. En ook voor voorzieningen zoals de bibliotheek of regelingen om armoede te bestrijden en schulden te voorkomen.

Onze kracht is een kleinschalig lokaal team. Maar, ook wij merken dat de grotestadsproblematiek oprukt. We hebben daar oog voor. We blijven voorlopig met deze ambtelijke inzet en de beschikbare formatie uitkomen, maar meer taken kunnen we niet waarmaken. We hebben sowieso de regio en de GGD nodig als het gaat om complexere hulp- en dienstverlening.

De Adviesraad Sociaal Domein, bestaande uit betrokken en deskundige inwoners, is nauw betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidsplan. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van hun opmerkingen uit de evaluatie mee te nemen in het nieuwe beleid. We mogen ons gelukkig prijzen met hun betrokkenheid en inzet. Net als al die andere inwoners die Landsmeer, Den Ilp en Purmerland belangeloos vitaal en sociaal houden.