gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 26

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen - week 26


Winstgevend schone energie

Hoe creëer je financiële en biologische waarde in een gebied? Misschien verwacht u deze vraag niet van een wethouder duurzaamheid. Maar, feit is dat veel ondernemers op dit moment geld investeren in groene energie. En particulieren doen graag mee in energiecoöperaties om op die manier jaarlijks zo'n 4% rente per jaar te incasseren. Vind maar eens een bank die dat wil geven!

In de gemeente Landsmeer gaan we een visie ontwikkelen voor een groene entree van Landsmeer. In dat verband wil ik graag een inspirerend voorbeeld met u delen.

Zonneweides
Twee weken geleden maakte ik een zeer interessante excursie naar het ontwikkelgebied Roodehaan op het platteland van Groningen, een gebied van 150 hectare waar in de toekomst 40.000 woningen moeten komen. Die woningbouw gaat in fases, dus totdat die woningen er allemaal staan, is er veel grond beschikbaar. Daarom is er nu tijdelijk een zonnepark van ongeveer 29 hectare op een grondgebied van maar liefst 38 hectare gerealiseerd. Het park heeft een capaciteit van 33.3 MWp en telt 70.430 zonnepanelen.

Met de uitbreiding van dit park kunnen op jaarbasis ongeveer 9000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Landsmeer zou met de helft toekunnen, waarmee de netcongestie in één keer is opgelost. (Er is sprake van netcongestie als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net.) Een deel van de Groningse stroom gaat rechtstreeks geleverd worden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen; de overige opgewekte energie wordt terug geleverd aan het net.

Deze zonnepanelen staan er 20 jaar, zo is bepaald. Daarna komen er woningen. De opbrengst van de terug geleverde groene stroom aan een stroomleverancier gaat in een gemeentelijk omgevingsfonds. De raad bepaalt wat met dat geld betaald wordt.

Klimaatbestendig bos
Uit grondopbrengst van de woningbouwplannen kan daarnaast ook geïnvesteerd worden in een groene, biodiverse inrichting in Roodehaan. , die daar moet komen in plaats van de weilanden die er nu nog liggen.
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het oorspronkelijke landschap: de Hunzeloop. Er komt een nieuw bos met wandelpaden en de oevers worden natuurvriendelijk gemaakt. In het (klimaat)bos komen bomen en struiken die veel CO2 vasthouden en van oorsprong in Groningen voorkomen.

Mooi voorbeeld voor Landsmeer?
Landsmeer wil ook meer bomen, meer biodiversiteit, schone energie en woningen. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt om daar tijdelijk zonne-energie voor in te zetten.