gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen 2 februari 2023

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen 2 februari 2023

 

Zin en onzin over de dienstverlening in Landsmeer

Elke maandag om 12.30 uur zit ik op het bankje voor het gemeentehuis. Op het bankje staat de tekst: Een goed gesprek begint met iemand 'echt zien'. Maandag mocht ik Jaap ontmoeten op het bankje. Jaap Visser is architect en technisch tekenaar. Hij had een compliment voor de gemeente: "Wat goed dat jullie een digitaal Bouwloket hebben geopend! Superhandig als ik met vragen zit en niet zeker weet hoe Landsmeer de regels interpreteert voor het aanvragen van een vergunning."

Fixi

De afgelopen jaren zijn er in Landsmeer steeds meer diensten digitaal aangeboden. Een eerder bankgesprek had ik met een inwoner over Fixi. Ook daar hoorde ik complimenten over. Via de app of website van Fixi kun je meldingen doen over de openbare ruimte (die kapotte lantaarnpaal bijvoorbeeld).

Toegewijd

Natuurlijk komen er ook mensen met een klacht bij me; dat ze geen of heel laat antwoord krijgen op een brief. Of dat ze het idee hebben dat de gemeente ze niet hetzelfde behandelt als een andere inwoner. Maar laten we niet ontkennen: er gaat heel veel heel goed! Ambtenaren van de gemeente Landsmeer zijn heel toegewijd om het hun de inwoners naar de zin te maken. Dat heb ik zelf gemerkt bij de invoering van de nieuwe afvalbakken, bij de evaluatie van het speeltoestel in Havenzathe en bij het bedenken van een pakket aan maatregelen om armoede te bestrijden. Medewerkers gaan de wijk in, bieden gesprekken aan, bellen op en lossen problemen op.

Wist u dat elke organisatie ervan uitgaat dat 2% van de klanten klachten hebben, terecht en onterecht? En dat het bij 90% van de inwoners dus waarschijnlijk goed (genoeg) loopt? Onze neiging is om de focus te leggen op die 2% ontevreden inwoners.

Hetkanaltijdbeter

Ik probeer als wethouder uit te bouwen wat goed gaat. We krijgen immers allemaal energie van complimentjes. Vanuit vertrouwen kunnen we samen kritisch kijken hoe we werkprocessen kunnen verbeteren. En, laten we onze zegeningen tellen: een toegankelijke, laagdrempelige organisatie met als toegangsdeur een Publieksbalie die draait als een zonnetje.

Meer weten?

Wilt u iets aan me kwijt of gewoon een goed gesprek? Elke maandag van 12.30 uur ben ik te vinden op het bankje voor het gemeentehuis.