gemeente Landsmeer | Column wethouder Jacobien van Boeijen week 22

Artikel Column wethouder Jacobien van Boeijen week 22

 

De zomer komt eraan, de energietarieven gaan omlaag. Veel mensen zijn al met hun hoofd bij de zomervakantie. De nood en de noodzaak om na te denken over schone, niet fossiele energie vervaagt daardoor misschien een beetje. Terwijl de noodzaak alleen maar groter wordt om dat wel te doen. Misschien bent u al vergeten hoeveel insecten er vroeger op de voorruit van de auto zaten na een rit over de snelweg? Terwijl het wel de realiteit is dat een vakantie onderbroken kan worden door enorme regenval, met alle problemen van dien. Als we ons gedrag niet veranderen, worden hittestress en overstromingen alleen maar erger. En ook de biodiversiteit zal hier zwaar onder lijden.

Dit jaar kunt u vanuit de regeling 'Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing' nog steeds 30% subsidie krijgen als u twee maatregelen uitvoert om uw huis te isoleren. Dat kan zijn HR++ glas aanbrengen en een vloer of een dak isoleren. Maar ook een enkele maatregel, zoals het aanschaffen van een (hybride) warmtepomp, levert een flinke rijkssubsidie op.

Niet alleen bespaart u uzelf daarmee straks honderden euro's per jaar, maar ook levert u een bijdrage aan de Landsmeerse ambitie om minder broeikasgassen uit te stoten. Subsidie aanvragen is wellicht niet iets waar u naar uitkijkt, maar het bespaart u serieus geld en u helpt het klimaat ermee.

Wat doet de gemeente?
Dit jaar moeten alle gemeentelijke gebouwen minimaal label C krijgen. En in 2025 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dankzij een aantal verduurzamingsmaatregelen heeft het gemeentehuis van Landsmeer energielabel B gekregen in plaats van het verplichte label C. Zo plaatsten we een energiezuinige warmtepomp, meer en nieuwe zonnepanelen, ledverlichting en een minder tochtige voordeur.

Ik onderzoek op dit moment hoe ik inwoners kan inspireren en ondersteunen bij de verduurzaming van hun eigen woning. Bij het Duurzaam Bouwloket krijgen inwoners uit de gemeente Landsmeer algemeen bouwadvies. Is er meer specifiek advies mogelijk, voor één bepaald woningtype bijvoorbeeld? Of voor het aanvragen van een rijkssubsidie? We hopen de verduurzaming van de gemeente Landsmeer de komende tijd beter te ondersteunen en versnellen door over deze vragen in gesprek te gaan met het Duurzaam Bouwloket.

Op de site van Duurzaam Bouwloket vindt u informatie over welke subsidies voor verduurzaming beschikbaar zijn voor uw adres. Wilt u met mij praten over uw ideeën? Kom dan eens langs voor een gesprek. U kunt mij elke maandag om 12.30 uur treffen op het bankje voor het gemeentehuis. Een mail sturen kan natuurlijk ook!