gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp - week 17

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp - week 17


Een soort van thuiskomen

In het weekend van 15-16 april organiseerde de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer (OVL) een prachtige fototentoonstelling met als thema 'Zuideinde: tussen Dorpsstraat en A10'. Het was een van de eerste bijeenkomsten waar ik in mijn nieuwe rol als wethouder, van onder andere cultuur, 'in functie' naartoe ging.

Samen met burgemeester Léon de Lange zou ik aanwezig zijn bij de officiële opening op zaterdagochtend tien uur. Een van de voordelen van werken in je eigen gemeente is dat je vaak te voet of op de fiets naar je 'werk' kunt gaan. Zo ook die ochtend.

Onderweg door de Havenzathe naar Het Wapen van Landsmeer oftewel het Dorpshuis, werd ik twee keer aangesproken op straat. Eerst door een buurtbewoner die me feliciteerde met mijn nieuwe functie en daarna door een gemeenteraadslid, dat me breedlachend en met een knipoog vroeg "of ik er al genoeg van had?" "Natuurlijk niet!" antwoordde ik, "Het voelt eerder als een soort van thuiskomen."

Gevolg was dat ik een paar minuten te laat in het Dorpshuis arriveerde en de burgemeester al met zijn openingstoespraak was begonnen. Schielijk sloot ik aan in de rij bezoekers naar de Anton Heyboerzaal waar het overgrote deel van de 350 foto's tentoongesteld werd. Daar waar collega De Lange persoonlijk werd rondgeleid, kwam ik echter niet veel verder dan het eerste grote bord met daarop foto's van de aanleg van de Ring A10 in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, die het Zuideinde doorkliefde en Landsmeer bijna letterlijk in tweeën spleet.

Twee uur (!) en verschillende gesprekjes later, met leden van de OVL, met kennissen en betrokken inwoners, allen met een vraag aan de kersverse wethouder, was ik zegge en schrijve tien foto's opgeschoten. Moraal van het verhaal: iets eerder van huis en niet te veel plannen maken voor de dag. Je weet als wethouder nooit zeker wanneer je thuiskomt...