gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp - week 21

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp - week 21

Waar wonen we in 2030?

Op de agenda van de gemeenteraad voor de maand mei staat het 'focusdocument Omgevingsvisie Landsmeer'. Hierin is opgeschreven hoe we in de gemeente Landsmeer de komende decennia met onze fysieke leefomgeving willen omgaan. We hebben het dan over het hele grondgebied van de gemeente en alle ruimtelijke thema's zoals wonen, bedrijvigheid, mobiliteit, sport en recreatie, natuur en erfgoed. Het gaat daarbij ook over de grote opgaven van onze tijd zoals bijvoorbeeld klimaat, energie, veiligheid en gezondheid.

Het focusdocument moet uiteindelijk in het najaar leiden tot een definitieve Omgevingsvisie voor de gemeente Landsmeer. Het doel van het focusdocument – de naam zegt het al – was focus aanbrengen in wat we belangrijk vinden en welke ambities we hebben op alle genoemde onderwerpen. Hiervoor zijn in de afgelopen periode de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en onze zogeheten externe belanghebbenden (denk aan: buurgemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven, het waterschap en de Vervoerregio) gevraagd om input.

Als de gemeenteraad het focusdocument vaststelt start de tweede fase, namelijk participatie met de interne belanghebbenden: de inwoners van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland, van jong tot oud; met ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen met de gemeenteraad ga ik de samenleving in om op te halen of men de keuzes die gemaakt zijn herkent. Wat doen we wel en wat niet? Hoe geven we op een Landsmeerse wijze invulling aan de opgaven waar we voor staan?

Waar wonen we bijvoorbeeld in 2030? Op welke plekken in de drie kernen van de gemeente Landsmeer of aan het lint kunnen we (bij)bouwen? Hoe ziet dat eruit? Zit daar een grens aan? Hoe houden we balans tussen woningbouw en natuur? Hoe blijft onze gemeente bereikbaar? En hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving? Allemaal belangrijke vragen die we samen moeten beantwoorden om tot een gedragen visie op onze leefomgeving te komen.

Ik zie ernaar uit om de komende maanden met velen van jullie in gesprek te gaan!