gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp - week 29

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp - week 29


Ruimte om woningen te bouwen in Landsmeer

Eén van de belangrijkste opgaven en daarmee topprioriteit voor mij als wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen in deze bestuursperiode is het bouwen van meer woningen in Landsmeer. Passend bij de schaal en uitstraling van onze gemeente moet de woningvoorraad uitgebreid worden om te kunnen voorzien in de grote vraag naar woningen in onze gemeente. Daarin is Landsmeer bepaald niet uniek. In de hele regio, in heel Nederland knelt het tekort aan woningen. Jongeren en starters komen moeilijk aan de bak en ouderen willen best verhuizen, maar kunnen vaak geen passende woonruimte vinden.

Nu bouwt een gemeente zelf meestal geen woningen. Dit doen projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties of particulieren. De gemeente moet er vooral voor zorgen dat er ruimte is om te bouwen en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen er gebouwd kan worden. In de gemeente Landsmeer weten we prima wát voor woningen we willen bouwen en wáár we die het liefst willen bouwen. We zitten bijvoorbeeld niet per se te wachten op hoogbouw of hele grote bouwvolumes. We willen zuinig omgaan met onze mooie groene en waterrijke omgeving en we willen het karakteristieke lint niet helemaal dichtbouwen. We moeten daarin zorgvuldige keuzes maken.

Maar dan moet je wel in staat zijn om die keuzes te maken. En daaraan ontbrak het vaak in het laatste decennium. Veel initiatieven sneuvelden op voorhand, omdat provinciale regelgeving in de weg zat. Aan de ene kant best begrijpelijk, aangezien een van de provinciale kerntaken goede ruimtelijke ordening is. Maar aan de andere kant soms ook moeilijk te begrijpen. Neem bijvoorbeeld het terrein van voormalig buurthuis De Burcht in Purmerland dat als 'bijzonder provinciaal landschap' is aangemerkt. En daarin mag niet worden gebouwd.

Gelukkig zag ook de provincie zelf al in dat dit een beetje apart was en bood ze de gemeente de gelegenheid om een ontheffing aan te vragen op de provinciale Omgevingsverordening voor dit en een aantal andere percelen langs het lint. Iets dat we natuurlijk van harte doen, zodat we daar woningen kunnen laten bouwen.

Het echte goede nieuws kwam echter twee weken geleden, op donderdag 6 juli, toen het nieuwe provinciale coalitieakkoord werd gepresenteerd. Daarin wordt namelijk veel meer ruimte geboden om woningen te bouwen. Er komt concreet ruimte om te bouwen aan de randen van dorpen en kernen. Deze initiatieven moeten dan wel passen bij de identiteit en de omvang van de gemeente; precies wat wij zelf ook willen. Daarnaast komt er ruimte voor verantwoorde verdichting van lintbebouwing, zoals in het voorbeeld van Purmerland. 'Verantwoord' betekent met behoud van de kwaliteit van het landschap en cultuurhistorische waarden; ook weer precies wat wij in Landsmeer belangrijk vinden. En tot slot komt er ook meer ruimte voor transformatie van agrarische en niet-agrarische bedrijven in landelijk gebied naar woningen; als dit tenminste bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Drie keer goed nieuws dus om de zo broodnodige woningbouw mogelijk te maken en op gang te helpen! Het is mijn stellige overtuiging als wethouder dat dit in de komende jaren gaat leiden tot het realiseren van nieuwe én het vlot trekken van veel bestaande initiatieven voor woningbouw. En dat gaat een serieuze bijdrage leveren aan het lenigen van de woningnood van Landsmeerders.