gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp - week 43

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp - week 43


Straatjes erbij in Landsmeer


In een van mijn eerdere columns in deze nieuwsbrief schreef ik dat de topprioriteit voor deze bestuursperiode is dat er woningen in de gemeente Landsmeer bij gebouwd worden. Zodat jongeren en starters een kans krijgen om hier te wonen en ouderen, als ze dit willen, door kunnen stromen naar passende(r) woonruimte; bij voorkeur met zoveel mogelijk (zorg)voorzieningen in de buurt.

Om woningen te bouwen hebben we ruimte nodig. Gelukkig is er op verschillende plekken binnen onze dorpen nog ruimte of kunnen bestaande locaties herontwikkeld worden. Zo kunnen we bouwen aan het einde van de Violierweg, waar nu de containerwoningen voor Oekraïners staan. Het plan van aanpak daarvoor is klaar. Ook op de plek van het voormalig dorpshuis in Purmerland kunnen we bouwen als we ontheffing krijgen van de Provincie. En daar gaan we vanuit.

Daarnaast zijn we met beide woningcorporaties in gesprek over hoe zij de bestaande sociale woningvoorraad die ze beheren, kunnen uitbreiden door verdichting en herontwikkeling van bestaande woningen, zoals bijvoorbeeld bij de Oude Keern. Daar waar jarenlang nauwelijks sociale huurwoningen zijn bijgebouwd, worden er nu concreet plannen gemaakt.

En tot slot zijn er natuurlijk verschillende locaties in particuliere handen waar gebouwd kan gaan worden, zoals de 47 woningen op het terrein in Den Ilp waar nu nog SneekHout is gevestigd. Of waarvoor plannen zijn gemaakt. Daar zitten bekende en grotere locaties bij, zoals voormalig bloemisterij Vita Flora, de voormalige katholieke kerk De Schaapskooi of de 'witte doos' aan het begin van Landsmeer. Maar ook kleinere, zoals een plan voor dertien woningen in Den Ilp op het terrein waar nu nog E.M.G. Steigerverhuur is gevestigd.

Of we met al deze plannen voldoende woningen kunnen toevoegen om aan de enorme vraag te voldoen, is de vraag. Een "straatje erbij in elke gemeente", het credo van demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge, biedt wat dat betreft mogelijkheden in onze gemeente. We kijken daarom ook serieus naar andere uitbreidingsmogelijkheden aan de rand van bestaande bebouwing. De entree van onze gemeente is daarbij in beeld, omdat het logisch lijkt om daar uit te breiden. Al was het alleen maar om de verkeersdruk op het Lint niet nog meer te vergroten.

De Provincie lijkt meer ruimte te gaan geven om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken. En het Rijk probeert de woningmarkt ook te stimuleren via lokale en regionale woondeals. Nu moeten we alleen lokaal nog onze eigen kaders onder de loep nemen. Binnen de huidige bouw- en woningmarkt is het namelijk vaak lastig voor ontwikkelaars om binnen de geldende kaders projecten te realiseren.

Dit gaat op korte termijn gebeuren. De gemeenteraad gaat het komende half jaar aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Daarin wordt vastgelegd hoe de fysieke leefomgeving van de gemeente Landsmeer er de komende decennia in grote lijnen uit moet gaan zien. Waar willen we bouwen en waar vooral niet? Wat willen we bouwen? Hoe waarborgen we het karakter van onze dorpen? Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving? Wat moeten we doen om onze gemeente bereikbaar te houden?

De inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijk instellingen is daarbij van groot belang. Het gaat ten slotte om de leefomgeving van ons allemaal. Ik zou zeggen: houd het in de gaten en lever – gevraagd of ongevraagd – een bijdrage aan de Omgevingsvisie.