gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp - week 5

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp - week 5

Op de bus moet je kunnen rekenen!

In het verleden haalde en bracht ik mijn kinderen regelmatig naar Station Noord als ze 's avond laat aankwamen of nog weg wilden. Tegenwoordig bellen ze me weer regelmatig met de vraag of ik ze misschien kan komen ophalen of vraagt mijn dochter of ik haar 's ochtends even naar school kan brengen, omdat er een bus is uitgevallen.

Niets zo vervelend als een bus die niet komt op de tijd dat je hem verwacht; laat staan twee bussen achter elkaar. Helemaal als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer, zoals veel Landsmeerse scholieren en forenzen die via Station Noord doorreizen naar hun school of werk in Amsterdam of nog verder met de trein vanaf het Centraal Station. Op openbaar vervoer moet je kunnen rekenen. Vanwege hardnekkige personeelstekorten lukt het busvervoerder EBS al geruime tijd niet meer om een betrouwbare dienstregeling te rijden.

Meer bussen, een uitgebreider nachtnet en alleen nog maar elektrische bussen – zero emissie – dat was het bod waarmee EBS de concessie voor de hele regio Zaanstreek-Waterland won. In de gemeente Landsmeer waren we al bekend met EBS, in de Zaanstreek nam EBS vanaf 10 december het stokje over van Connexxion. Nieuwe dienstregelingen in de hele regio vanaf die datum. Nieuwe lijnnummers ook: de vertrouwde '319' werd '119' en de gele '125' die van Purmerend naar Sloterdijk rijdt werd omgedoopt tot lijn 103. Een heleboel veranderingen en dat naast de aanhoudende uitval van bussen.

Een rampenscenario ontvouwt zich inmiddels: de personeelskrapte is niet zomaar opgelost en de nieuwe elektrische bussen laten nog op zich wachten. Het gevolg is dat reizigers letterlijk in de kou staan en dat het klachten regent.
Het busvervoer in onze regio valt onder de verantwoordelijkheid van de Vervoerregio Amsterdam, de VRA. De VRA verleent de OV-concessies en betaalt de vervoerder. In de VRA (www.vervoerregio.nl) werken veertien gemeenten, waaronder de gemeente Landsmeer, samen op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Het gaat om het vervoer per bus, tram en metro. Ook investeert de VRA in een veilige infrastructuur, bijvoorbeeld om het gebruik van de fiets te stimuleren. Binnen de VRA worden de rijksmiddelen voor openbaar vervoer verdeeld.

Het Dagelijks Bestuur van de VRA en de Regioraad, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, zijn – om het zacht uit te drukken – niet blij met de huidige gang van zaken. EBS is gevraagd om met een verbeterplan te komen en wordt daarnaast gekort op de subsidie voor de niet geleverde diensten. Aan dat laatste heeft de reiziger natuurlijk niets. Voorop staat dat reizigers weer moeten kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Liever minder bussen die ríjden, dan continue uitval van bussen.

Als wethouder Mobiliteit & Verkeer (én als taxi-chauffeurende ouder) gaat de huidige gang van zaken me natuurlijk zeer aan het hart. Samen met mijn collega's in de regio vraag ik voortdurend aandacht voor betrouwbaar busvervoer. Recent hebben we hierover nog indringend met de directie van EBS gesproken aan de hand van klachten uit de praktijk. En ik weet dat ook de vertegenwoordigers in de Regioraad vanuit de verschillende gemeenteraden – voor Landsmeer is dat Anneriek Verhoef – ervoor zorgen dit onderwerp hoog op de agenda blijft. Vanuit de VRA wordt de druk dus op de ketel gehouden en EBS heeft beterschap beloofd.

Laten we het hopen: op de bus moet je immers kunnen rekenen!