gemeente Landsmeer | Column wethouder Niels Bonenkamp – week 39

Artikel Column wethouder Niels Bonenkamp – week 39

 

Verkeer in/door de gemeente Landsmeer

Er zijn weinig onderwerpen die vaker ter sprake komen op verjaardagen, aan de borreltafel en op social media dan 'het verkeer' of het gedrag van de (mede)weggebruiker. Dagelijkse files, te hard rijden, wegwerkzaamheden, onveilige verkeerssituaties, parkeeroverlast, en ga zo maar door. Zo ook in onze gemeente. Het meest besproken onderwerp: het Lint.

Sinds ik ruim tien jaar geleden politiek actief werd voor de Landsmeerse VVD, staat de verkeersveiligheid en doorstroming op het Lint steevast hoog op de politieke agenda. En naar mijn bescheiden mening zal dit altijd zo blijven.

Het Lint is namelijk dé ontsluitingsweg van onze gemeente. Vrijwel iedereen moet over IJdoornlaan-Zuideinde-Dorpsstraat-Noordeinde-Den Ilp-Purmerland om de gemeente Landsmeer in of uit te komen. En dat leidt dagelijks tot meer dan 10.000 verkeersbewegingen. Wat het extra bijzonder én extra problematisch maakt, is dat alle verschillende weggebruikers van dezelfde weg gebruik (moeten) maken. Fietsers, voetgangers, e-bikes, scootmobielen, motoren, auto's, bestelbusjes, bussen, vrachtwagens en ook nog landbouwvoertuigen, banen zich van 's ochtends vroeg tot vaak 's avonds laat een weg over het Lint. Het is soms letterlijk 'vechten' om ruimte of voorrang.

Zoveel problemen, zoveel oplossingen
Dat dit tot problemen leidt is dan ook geen verrassing. En als er makkelijke en eenduidige oplossingen zouden zijn, waren die al doorgevoerd.

Neem het kruispunt IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepsbouwersweg dat twee jaar geleden is aangepakt, omdat het onveilig was en er voortdurend problemen waren met de doorstroming. De nieuwe situatie was even wennen, zoals bij elke verandering, en wordt inmiddels door veel weggebruikers als veiliger gezien. Aan de andere kant zijn er door de verandering ook nieuwe situaties ontstaan die juist weer als onveilig worden beschouwd. Er lijken meer ongevallen plaats te vinden met fietsers en scooters dan voorheen en er is veel te doen over bus 319 die nu met voorrang over het kruispunt raast. Ook voor de bewoners van de IJdoornlaan en het laatste stukje van het Zuideinde is de situatie nog niet optimaal.

Een ander hardnekkig probleem is dat er vaak veel te hard gereden wordt op het Lint. En ook al zijn we – de Landsmeerse weggebruikers – er zelf debet aan, toch kun je het als wethouder Verkeer & Mobiliteit bij die conclusie niet laten. Maar veel ruimte is er niet om bijvoorbeeld een vrij liggend fietspad aan te leggen. Verkeersremmende maatregelen zoals het plaatsen van obstakels kunnen helpen, maar hebben weer consequenties voor de bus en vrachtverkeer.

Stop- en laad/losverboden op het Lint voor bestelbusjes en vrachtauto's lijkt ook zo'n voor de hand liggende maatregel. Het zou een hoop ergernis schelen en de doorstroming zéker bevorderen. De keerzijde is dat het allerlei consequenties heeft voor Landsmeerse bedrijven en ondernemers.
Wat ik maar wil zeggen: zoals bij veel verkeers- of mobiliteitsvraagstukken komt achter iedere oplossing vaak weer een probleem tevoorschijn. Daarom blijft het werk-in-uitvoering en is het werk aan de weg waarschijnlijk nooit klaar.

Veranderende verkeersstromen, toename van het aantal weggebruikers door woningbouw, nieuwe verkeersregels, nieuwe technieken, kunnen allemaal aanleiding geven tot heroverwegen van de bestaande situatie. Telkens met als doel voor ogen het optimaliseren van de verkeersveiligheid en de doorstroming op het Lint om onze gemeente bereikbaar te houden. En als oplossingen in de praktijk niet blijken te werken, dan moet je op zoek naar nieuwe mogelijkheden of moet je eens wat uitproberen.

Verkeersschouw
Daarom organiseer ik met medewerking van verkeerskundigen van de Vervoerregio en onder andere de Fietsersbond, een verkeerschouw over het Lint. We gaan van zuid naar noord, van het kruispunt IJdoornlaan-Zuideinde-Scheepsbouwersweg naar het einde van de bebouwde kom van Purmerland, en stoppen op allerlei plekken. We horen graag welke knelpunten er zijn, welke oplossingen aanwonenden en weggebruikers in gedachten hebben en inventariseren wat er beter kan. Soms is dat iets heel simpels, zoals het schoonmaken van een bord, het snoeien van een haag of het plaatsen van een hek of paaltje. En hopelijk leidt het tot nieuwe ideeën en inzichten.

Druk zal het blijven op het Lint, maar u mag erop rekenen dat de verkeersveiligheid op het Lint hoog op mijn prioriteitenlijstje en dat van de ambtenaren staat. En dat we daarbij klachten en suggesties van inwoners altijd serieus nemen.

Sluit u ook even aan bij de verkeersschouw op donderdag 5 oktober?