gemeente Landsmeer | Nevenfuncties college b&w

Artikel Nevenfuncties college b&w

Nevenfuncties zijn alle functies die een college- of raadslid naast zijn gemeentelijke werkzaamheden vervult. Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen, is het verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

Nevenfuncties collegeleden