gemeente Landsmeer | Werkzaamheden in uitvoering

Artikel Werkzaamheden in uitvoering

Wij werken, samen met onze partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving. Maar ook Provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in de gemeente.

Dat is noodzakelijk, maar soms ook lastig voor u als inwoner of bezoeker. Via deze website, de gemeentepagina en via sociale media doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren over waar, wanneer, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Soms zijn we hierbij afhankelijk van derden als het gaat om informatievoorziening. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende wegwerkzaamheden in onze gemeente. Voor informatie over wegwerkzaamheden in het algmeen verwijzen wij u naar de website van Rijkswaterstaat.

Waar Wat  Datum 
Werkzaamheden gemeente    
Havezahte herinrichtingsproject gestart en loopt tot eind 2026
Goudpluvier herbestrating 11 september t/m oktober 2023
Zuideinde-Frans Vaerderpad herbestrating 9 t/m 20 oktober 2023
     
Werkzaamheden kabels/leidingen    
Tormentilstraat vervangen elektra 30 mei t/m 6 november 2023 
Aalscholverstraat werkzaamheden waterleiding  21 augustus t/m 24 september 2023
Fuutstraat 1 t/m 10 en Tormentilstraat 18 t/m 40 werkzaamheden waterleiding 21 augustus t/m 22 oktober 2023
Tormentilstraat 1 t/m 16 Zonnedauwstraat vanaf de Raadhuistraat tot Tormentilstraat en Tormentistraat van Dorpsstraat tot Zonnedauwstraat  werkzaamheden waterleiding 16 oktober t/m 26 november 2023
Fuutstraat vanf de Tormentilstraat tot de wederikstraat en de wederikstraat t/m Zonnedauwstraat werkzaamheden waterleiding 20 november t/m 31 december 2023

 Kabels en leidingen

Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven. De gemeente verleent wel toestemming als deze bedrijven aan het werk willen of nieuwe kabels en leidingen aanleggen. Heeft u problemen met één van deze kabels en/of leidingen? Neem dan contact op met uw energie/waterleverancier of telecomaanbieder.

Uitbreiding elektriciteitsnet
De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen, breidt Liander het elektriciteitsnet uit. Dit betekent dat er op verschillende plekken gewerkt wordt aan het elektriciteitsnet.