gemeente Landsmeer | Havenzathe herinrichting uitvoering

Artikel Havenzathe herinrichting uitvoering

We zijn bezig met het vervangen van de riolering in de wijk Havenzathe in Landsmeer. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte heringericht. Zo maken we van Havenzathe een nog mooiere en groenere wijk.

Masterplan
Het Masterplan is in nauwe samenwerking met de bewoners van Havenzathe gemaakt in 2019 en 2020. Dit Masterplan is een 'plan op hoofdlijnen', waarbij er inrichtingseisen voor de verschillende delen van de wijk zijn vastgesteld. Zo krijgt elke wijk een eigen schetsontwerp, dat getoetst wordt aan dit Masterplan. Het Masterplan is dus de basis voor de herinrichting.

Wat verandert er in de wijk?
Hoe de herinrichting eruit komt te zien is in 2020 vastgesteld in het Masterplan. Zo komt er komt een duidelijker onderscheid voor de verschillende weggebruikers: een strook voor voetgangers, een strook voor fietsers en een voor het autoverkeer. Om gemotoriseerd verkeer af te remmen, brengen we op een aantal locaties drempels aan. Verder gaan we hemelwater en afvalwater gescheiden opvangen, zodat er minder kans is op wateroverlast. In Stoutenburg hebben we daarnaast ook een wadi aangebracht. Het aantal bomen blijft hetzelfde of wordt op sommige plekken zelfs meer. En de planten die we plaatsen zijn beter voor de biodiversiteit. We maken gebruik van duurzame materialen.

Werken in fases
We voeren de herinrichting in fases (per deel van de wijk) uit in de periode 2021-2028. Per fase werken we met bewoners aan een gedetailleerd herinrichtingsplan. Aan de hand van het Masterplan wordt per fase een schetsontwerp voor de buurt gemaakt. De inwoners kunnen hun mening en wensen over het schetsontwerp geven. Ze worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst en kunnen een enquête invullen. In deze enquête kunnen ze bijvoorbeeld hun mening geven over het groen, over de speelplaatsen en over de locatie van de parkeerplaatsen.

Welke werkzaamheden vinden er plaats?
De voornaamste werkzaamheden bestaan uit: het opbreken van de huidige bestrating, het verwijderen van de huidige riolering, de aanleg van nieuwe riolering, de aanleg van nieuwe bestrating en de inrichting van het groen.

Overlast beperken
We willen de overlast voor u zoveel mogelijk beperken. U ontvangt altijd een brief van de aannemer als ze in uw buurt gaan werken.

Voornaamste overlast
• De meeste overlast heeft u als er vlak bij uw woning wordt gewerkt.
• De auto moet misschien een bepaalde periode ergens anders worden geparkeerd.
• Uw afvalcontainers moet u misschien tijdelijk iets verder weg zetten op de inzameldagen.

Planning
Het project wordt in fases uitgevoerd in de periode 2021-2028. 

Algemeen

Tekeningen

Informatie per fase

Contact

Piet Cornelissen, projectleider Havenzathe, gemeente@landsmeer.nl