Artikel Jeugd & Onderwijs

Hieronder vindt u alle informatie omtrent jeugd en onderwijs in Landsmeer.

Kinderopvang

Peuteropvang

Kinderopvang exploitatie

Onderwijs

Aanmelden bij de basisschool

Leerplicht en kwalificatieplicht

Bijzonder verlof van school aanvragen

Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Leerlingenvervoer

Opvoeding

Jeugdteam

Kind en scheiding

Opvoedspreekuur

Laagdrempelige opvoedondersteuning

Gezond opgroeien

Ouderschapscursus

Toeslagen en subsidies

Individuele studietoeslag
Bijdrage sportieve en culturele activiteiten voor kinderen
Computerregeling schoolgaande kinderen
Tegemoetkoming scholieren