gemeente Landsmeer | Schuldhulpverlening

Artikel Schuldhulpverlening

Voorkom dat u door schulden in de problemen raakt. Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen, zorg er dan voor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente of een particuliere instantie naar een oplossing. Bijvoorbeeld met een saneringskrediet of via minnelijke schuldhulp. Lukt dat niet meer of willen uw schuldeisers niet meewerken, meld u dan aan voor wettelijke schuldhulp. U krijgt dan hulp van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk. U krijgt ook een bewindvoerder die uw financiën overneemt en deze beheert. Zo zoekt u samen naar een duurzame oplossing voor uw schulden. Hou er wel rekening mee dat u langere tijd van weinig geld moet rondkomen. Kredietbank Nederland voert de schuldhulpverlening uit in de gemeente Landsmeer

Samen met u zoekt Kredietbank Nederland naar een oplossing voor al uw schulden. U krijgt persoonlijk advies en onafhankelijke begeleiding en samen brengen we uw financiële positie goed in kaart. Wacht niet te lang met het vragen om hulp en bedenk dat u echt niet de enige bent. Voorkom dat schulden uw leven gaan bepalen. Kredietbank Nederland wil u daar graag bij helpen.

Aanpak

Twee voorwaarden:

- U woont in de gemeente en
- u heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van schuldhulpverlening

Termijn

Na een aanmelding bij Kredietbank Nederland neemt de medewerker schuldhulpverlening binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Binnen 4 weken krijgt u het eerste gesprek. In dat gesprek stelt de schuldhulpverlener samen met u vast hoe groot uw schulden zijn en welke hulp u nodig heeft.Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

- Huisuitzettingafsluiting van gas, water en licht en opzegging van uw zorgverzekering

Contact

U meldt zich voor schuldhulpverlening bij Kredietbank Nederland. U kunt zich op verschillende manieren aanmelden;

- Het is mogelijk om een aanmelding te doen via het aanvraagformulier dat u vindt op www.kredietbanknederland.nl
- U kunt zich aanmelden met een (papieren) aanvraagformulier dat u kunt verkrijgen bij het Middelpunt Landsmeer.

Voor online schuldhulpverlening mag u zich aanmelden via www.schuldendebaas.nl. Als u uw gemeente selecteert komt u in het aanmeldformulier.

Telefoon 088 62 62 777
E-mail: info@kbnl.nl

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur

Postadres:
Postbus 7695
8903 JR Leeuwarden

Meenemen

Kredietbank Nederland: Het is voor ons niet noodzakelijk dat er minimale stukken aanwezig zijn bij een eerste gesprek behalve een identiteitsbewijs. Mocht het nodig zijn dat bepaalde stukken aanwezig zijn bij het eerste gesprek dan laat onze klantmanager dat weten bij de uitnodiging.