Artikel Zorg & Ondersteuning

Hieronder vindt u alle informatie omtrent zorg en ondersteuning in Landsmeer.

Wonen

Woningaanpassingen

Beschermd wonen

Seniorenwoningen (55+)

Maatschappelijke opvang

Ondersteuning en verzorging in huis

Hulp bij het huishouden

Begeleiding

Verzorging en verpleging

Hulp en ondersteuning bij mantelzorg

Vervangende zorg

Ondersteuning bij (omgaan met mensen met) dementie

WonenPlus tuinhulp en klussendienst

Specialistische hulp

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Hulp bij verslaving

Hulp en advies bij huiselijk geweld 

Algemene ondersteunende voorzieningen

Sociaal-juridisch advies

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Algemeen maatschappelijk werk 

Hulp bij formulieren en digitale aanvragen

Cliëntondersteuning

Calamiteiten in de zorg melden

Ondersteuning bij dagbesteding en sociaal contact

Heeft u een luisterend oor nodig?

(Ondersteuning bij) dagbesteding

Ontmoetingscentrum de Zoete Inval

Ontmoetingscentrum SamenMeer

SamenKracht maatjesproject

(N)iemand die met u mee kan gaan?

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligersverzekering

Hulpmiddelen en vervoer

Rolstoel

Scootmobiel

Aanvullend openbaar vervoer (AOV)

De bus van SamenMeer