Nieuws

Uitstel van gemeentelijke heffingen voor ondernemers

Het college van Landsmeer wil in verband met het coronavirus is de behandeling van gemeentelijke heffingen voor ondernemers dit jaar anders organiseren. De gemeente wil extra maatregelen nemen voor bedrijven, die door de situatie moeite hebben om hun heffingen op tijd te betalen.

31 maart 2020 19:50

Nieuw BIBOB-beleid in Landsmeer

Het college van B&W van Landsmeer heeft een nieuwe Bibob-beleidslijn (2019) vastgesteld. De Wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen. Het is een bestuursrechtelijk instrument om personen en/of bedrijven die zaken willen doen met de gemeente te screenen op hun integriteit. Het heeft als doel om misbruik van vergunningen, subsidies of vastgoedovereenkomsten te voorkomen.

31 maart 2020 17:50

Subsidie 2021 aanvragen? Dien uw aanvraag vóór 1 mei 2020 in

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2021 op grond van de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 mei 2020 een aanvraag bij de gemeente indienen. Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten subsidie aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten subsidie: budgetsubsidie, stimuleringssubsidie en eenmalige subsidie.

31 maart 2020 14:40

Eerste slachtoffer coronavirus Landsmeer

Vandaag hebben wij het droevige bericht ontvangen dat op woensdag 25 maart een 66-jarige inwoner van Landsmeer helaas aan de gevolgen van het coronavirus in het ziekenhuis is overleden. Daarmee is dit het eerste slachtoffer van het coronavirus in onze gemeente.

27 maart 2020 10:10

Nieuwe noodverordening

Om te zorgen dat de aangepaste maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt per direct in de regio Zaanstreek-Waterland een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie die op 16 maart 2020 was vastgesteld.

26 maart 2020 21:20

Overige berichten