gemeente Landsmeer | Beleidsregels - vervolg -

Artikel Beleidsregels - vervolg -

Algemene richtlijnen woningbouw Landsmeer 2019-2024
Voor deze richtlijnen klik hier

Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten
en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
Voor deze beleidsregels klik hier

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Voor deze beleidsregels klik hier

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen
Voor deze besluit klik hier

Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
Voor deze beleidsregels klik hier

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015
Voor dit besluit klik hier 

Beleidsregel gronduitgifte- en grondprijzen
Voor deze beleidsregels klik hier 

Beleidsregels urgentie gemeente Landsmeer 2019
Voor deze beleidsregels klik hier

Terrassenbeleid 1998
Voor deze beleidsregels klik hier

Standplaatsenbeleid 2012
Voor deze beleidsregels klik hier

Nota integrale handhaving Landsmeer 2020
Voor deze nota klik hier

BIBOB beleid Landsmeer 2019
Voor deze beleidsregels klik hier

Sanctiebeleid Drank- en Horeca 2014
Voor deze beleidsregels klik hier

Integraal horecabeleid gemeente Landsmeer 2014
Voor deze beleidsregels klik hier

Preventie- en Handhavingsplan 2015
Voor dit beleid klik hier

Beleid verwijderen voorwerpen in de openbare ruimte
Voor deze beleidsregels klik hier

Marktreglement gemeente Landsmeer 2019
Voor deze beleidsregels klik hier

Aanwijsbesluit loslopende honden (2:57 APV)
Voor dit besluit klik hier

Aanwijsbesluit samenscholingsverbod Nieuwe Gouw (art 2:47a APV)
Voor dit besluit klik hier

Aanwijsbesluit gebieden alcoholverbod (art 2:48 APV)
Voor dit besluit klik hier

Klik hier voor meer beleidsstukken