Artikel Beleidsregels

Beleidsregels sluiting drugspanden 2018
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsregels archeologie
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsregels handhaving kinderopvang en peuterzalen
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsplan spelen 2017-2022
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleid voor Bed & Breakfast
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleid ‘binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° Wabo)’ in werking
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsnotitie ‘afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo)’
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleid inzake handhavingsnota erfafscheidingen
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsregels privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke handhaving eigendomsrecht bij illegaal gebruik van gemeentegrond Landsmeer 2011
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsregels subsidie 2011
Voor deze beleidsregels klik hier

Grondprijzen 2018
Voor de prijzen klik hier

Wabobeleidsplan gemeente Landsmeer
Voor deze beleidsregels klik hier

Nadere regels inzake reclameobjecten op of aan openbare plaatsen
Voor deze regels klik hier

Monumentenbeleid 2013-2015
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleid dwangsomhoogte Wabo
Voor deze beleidsregels klik hier

Steigerbeleid 2013
Voor deze beleidsregels klik hier

Handhavingsbeleid aanlegsteigers
Voor deze beleidsregels klik hier

Nadere regels subsidieregeling duurzame energie gemeente Landsmeer
Voor deze beleidsregels klik hier

Handhavingsbeleid Omgevingsdienst IJmond 2014
Voor deze beleidsregels klik hier

Klik hier voor meer beleidstukken