gemeente Landsmeer | Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen

Artikel Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB)

Wie een huis of een stuk grond koopt, wil weten wat hij of zij er wel of niet mee mag, of wat hij of zij er mee moet. Zo kan een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering de mogelijkheden beperken.

De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid verbeteren zodat kopers of eigenaren makkelijker inzicht hebben in de beperkingen die voor een gebouw of stuk grond gelden.

Meer informatie
Zie: VROM