Artikel Beleidsregels - vervolg -

Nadere regels tijdelijke plaatsing containers, bouwsteigers, chemische toiletten
en keten op of aan openbare plaatsen Gemeente Landsmeer
Voor deze beleidsregels klik hier

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Voor deze beleidsregels klik hier

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen
Voor deze beleidsregels klik hier

Beleidsregel uitwegvergunningen gemeente Landsmeer 2015
Voor deze beleidsregels klik hier

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015
Voor dit besluit klik hier 

Beleidsregel gronduitgifte- en grondprijzen
Voor dit besluit klik hier 

Beleidsregels urgentie gemeente Landsmeer 2019
Voor dit besluit klik hier