gemeente Landsmeer | Verordeningen

Artikel Verordeningen

De gemeenteraad heeft regelingen vastgesteld waaraan we ons, als inwoners van de gemeente, horen te houden. Deze regels worden ook wel verordeningen genoemd. De verordeningen worden vastgesteld binnen de grenzen van de Gemeentewet en andere wetten. Verordeningen moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Een voorbeeld van zo'n regeling is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze bevat gebods- en verbodsbepalingen, over bijvoorbeeld de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Gemeentelijke verordeningen zijn openbaar. Iedereen die dat wil, mag ze bekijken. Wilt u weten of u iets mag of niet mag of hoeveel u ergens voor moet betalen bij de gemeente? U vindt in de verordeningen op veel van deze vragen antwoord. De verordeningen van de gemeente Landsmeer staan op een landelijke website: Overheid.nl Daar wordt alles bijgehouden.

Vragen en opmerkingen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Landsmeer, bereikbaar via telefoon: 020-4877111 of per e-mail gemeente@landsmeer.nl.