Nieuws

Save the Date: ZZP-event Landsmeer en Waterland

Hoe kun je door samenwerking meer omzet genereren en hoe presenteer je jezelf als zelfstandig ondernemer? Op dinsdag 17 september organiseren de gemeenten Landsmeer en Waterland een netwerkbijeenkomst met gastsprekers en een workshop pitchen voor alle zzp'ers in de regio Waterland

23 juli 2019 16:05

Gediscrimineerd? Meld het!

Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Meld het bij het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland! Deze onafhankelijke stichting werkt aan het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie op grond van sekse, huidskleur, levensovertuiging, afkomst, leeftijd, handicap, chronische ziekte of seksuele gerichtheid.

16 juli 2019 10:10

Woninginbraak in de zomermaanden: zorg dat het u niet overkomt!

De zomermaanden is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor langere tijd weg zijn; post op de mat, gordijnen die gesloten blijven en nooit een lampje aan. Het advies: geef uw woning een bewoonde indruk.

16 juli 2019 10:05

Haal uw rolcontainer op afvaldagen tijdig op

Regelmatig krijgt de gemeente vragen of meldingen over rolcontainers die buiten staan op dagen dat er geen afval wordt opgehaald. Afvalcontainers dienen op de inzameldag vóór 7.30 uur op de aanbiedplaats klaargezet te worden en dezelfde dag weer weggehaald.

16 juli 2019 10:05

Inloopdagen Middelpunt gewijzigd

De dagen waarop het Middelpunt is geopend voor inloop zijn gewijzigd. Voortaan kunt u bij het Middelpunt op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht.

16 juli 2019 10:00