gemeente Landsmeer | Nieuws

Nieuws

Perspectiefnota gemeente Landsmeer 2025 toont zorgelijke ontwikkeling

Het college van de gemeente Landsmeer biedt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2025 aan. Hierin wordt geschetst met welke ontwikkelingen de gemeente te maken krijgt en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De Perspectiefnota 2025 vormt de opmaat naar de begroting 2025-2028 die de gemeenteraad later dit jaar vaststelt. Het financiële vooruitzicht is zorgelijk en verslechtert de komende jaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en overige kostenstijgingen enerzijds en lagere inkomsten van het Rijk anderzijds. Dit beeld is niet nieuw en treft nagenoeg alle gemeenten.

28 juni 2024 13:30

Terugblik inloopbijeenkomst 'Omgevingsvisie 2040' in Purmerland

Hoe kijken de Purmerlanders naar de toekomst? Woensdag 26 juni 2024 bezochten ongeveer 15 mensen de voetbalkantine om hierover in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente, de wethouder en verschillende raadsleden. Zij spraken met elkaar over: wonen, verkeer, recreatie, toerisme, duurzaamheid en gezondheid. Het volgende gesprek is vrijdag 28 juni in Den Ilp. Komt u ook? De koffie staat klaar.

27 juni 2024 14:35

Bedrijfsbezoek Dral fietsen

Deze keer vond het bedrijfsbezoek plaats bij Dral Fietsen. Hier sprak wethouder Economische Zaken Niels Bonenkamp met Pieter Dral, eigenaar van de fietsenwinkel. Na dertig jaar aan de Tormenstilstraat te hebben gezeten, is Dral Fietsen begin dit jaar verhuisd naar Dorpsstraat 55; het voormalige pand van de Big Bazar. De nieuwe locatie heeft in korte tijd al geleid tot een flink aantal nieuwe klanten. "Ik had niet gedacht dat er zóveel meer mensen binnen zouden lopen," glimlacht Pieter Dral, "in dat opzicht betaalt de verhuizing zich nu al terug."

21 juni 2024 09:00

Omgevingsvisie, hoe willen we dat de gemeente Landsmeer er in 2040 uitziet?

Wat voor gemeente willen we zijn in 2040? Hoe zit het bijvoorbeeld met de woningen? En hoe met de duurzaamheid en de veiligheid? Deze en andere onderwerpen komen te staan in de Omgevingsvisie. In een Omgevingsvisie staan de ambities voor onze gemeente tot 2040. Niet alleen wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Vóórdat we deze Omgevingsvisie vastleggen, willen we graag uw mening over de verschillende onderwerpen. De komende maanden kunt u op verschillende manieren meedenken en uw mening geven. Lees hieronder hoe u uw mening kunt geven.

06 juni 2024 13:45

Wandel de Purmerlandroute met het college van B&W

Wandel op vrijdag 21 juni samen met het college van B&W de Purmerlandroute. Verken op deze route het open groengebied Purmerland tot in de noordkop van recreatiegebied Het Twiske.

06 juni 2024 09:15