gemeente Landsmeer | Nieuws

Nieuws

Gemeente ontdekt illegale bewoning bij integrale controle

Bij een integrale controle door de gemeente Landsmeer zijn op dinsdag 30 januari zes adressen in de gemeente gecontroleerd. De controle werd uitgevoerd door de toezichthouders van de gemeente Landsmeer, politie en Omgevingsdienst IJmond. Tijdens de integrale controle door de gemeente Landsmeer, politie en OD IJmond zijn op drie adressen strijdigheden geconstateerd.

30 januari 2024 16:45

Gezocht: Burgerlid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeente Landsmeer heeft voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) een vacature voor een burgerlid (m/v). Bij het beoordelen van de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen, de beeldkwaliteit van het dorp en concrete bouw- en monumentenplannen en nieuw aan te wijzen monumenten laten wij ons adviseren door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie is een onafhankelijke adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders.

23 januari 2024 11:50

Gespreksgroep voor partners van mensen met dementie

Mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen en dementie staan voor nieuwe uitdagingen. Voor mantelzorgers is het moeilijk dat hun naaste met dementie verandert in gedrag en karakter. Om ervaringen te delen, steun te vinden en te ontdekken dat mantelzorgers niet alleen staan in deze situatie, organiseert Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) elke tweede woensdag van de maand een bijeenkomst.

22 januari 2024 15:50

Planning onderhoud bomen en struiken

De afgelopen jaren is er achterstallig onderhoud ontstaan aan de bomen en struiken in de gemeente Landsmeer. Er is een nieuw beleid opgesteld. Hierbij is de gemeente opgedeeld in drie delen. In ieder deel worden de bomen en struiken een keer in de drie jaar gesnoeid en onderhouden

22 januari 2024 10:30

Invloed voor inwoners op plannen van de gemeente

Er zijn veel onderwerpen waarbij de gemeente de inbreng en ervaring van inwoners nodig heeft. En daarom organiseert de gemeente op woensdag 24 januari a.s. een bijeenkomst in het Wapen van Landsmeer waar u mee kunt praten over de spelregels die opgesteld moeten worden voor participatie.

18 januari 2024 10:35